Høring om ændring i Bygningsreglementet

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet udkast til ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Ændringen forventes at træde i kraft 1. juli 2022. Dette kan måske have indflydelse på forhold vedr. sikkerhedsbelysning, så hvis du arbejder meget med bygningskategorier og sikkerhedsbelysning og har en holdning til dette, så kan det være en ide at kigge materialet igennem og eventuelt kommentere/indsende forslag eller ønsker til ændringer.

Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:
– Lempelse af bestemmelser for midlertidige indendørs arrangementer.
– Lempelse af bestemmelser vedrørende midlertidig overnatning.
– Tilpasning af reglerne om lovliggørelse.
– Undtagelse fra bygningsreglementet for beredskabernes arbejde i henhold til beredskabslovens § 12.

Se høringsdokumenterne her

Høringsfristen er den 31. maj 2022, og DCL samler gerne forslag og ønsker til bunke og indsender. Kontakt os på information@centerforlys.dk

Share This