Spørgsmål om lys

Kurser, der oprettes ved tilstrækkelig interesse 

DCL’s kursusprogram spænder bredt, og vi vi har helt sikkert et kursus, der passer dig. Herunder har vi samlet en række kurser, som vi afholder, når der er tilstrækkelig interesse for det.

Hvis du er interesseret i at deltage i et eller flere af kurserne, så send os en mail på information@centerforlys.dk. Vi kontakter dig om tid og sted, hvis der er tilstrækkelig med interesserede til, at kurset kan gennemføres. De forskellige kurser understøtter forskellige læringsmål for ELE – European Lighting Expert.

Kurser:

Grundkursus i lys og belysning med fokus på LED

DCL’s grundkursus med fokus på LED henvender sig til dig, der skal til at arbejde med belysning eller dig, som trænger til en opdatering af viden på området. LED-teknologien må nu siges at være fuldt implementeret, og det er svært at forestille sig en mere markant teknologiomlægning/disruption end den, der er foregået i belysningsverdenen de seneste relativt få år.

På kurset får du overordnet styr på eller genopfrisket alle begreber, der har med lys og belysning at gøre, og du får information om, hvor du kan opsøge viden, og hvilke regler og standarder, der gælder på området.

Program

 • Hvad er lys og hvordan ser øjet det
 • Lys, form og stemning
 • Lystekniske grundbegreber
 • LED: LED’ens opbygning og virkemåde
 • LED og levetider: Standarderne DS/EN 62717 samt DS/EN 62722-2-1
 • Lovgivning og myndighedskrav
 • Se og måle lyset (gruppearbejde)
 • Armaturer

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Der kræves ingen formelle lystekniske kompetencer for at deltage i Grundkursus i lys og belysning med fokus på LED. Men en glødende interesse for lys og belysning og måske lidt selvstudier på www.lysviden.dk inden dagen vil ikke være spildt; hvis du da ikke allerede har snust til lys og belysning i anden uddannelses- eller ansættelsesmæssige sammenhæng.

​Er du interesseret i alt deltage i kurset, så send os en mail på information@centerforlys.dk, så kontakter vi dig om tid og sted, hvis der er tilstrækkelig interesse til, at kurset kan afholdes.

Belysningsteknik | Regler, love og standarder

DCL’s kursus Belysningsteknik | Regler, love og standarder henvender sig til dig, der vil dybere ned i lystekniske begreber og dertil gerne vil have fuldt styr på de regler, love og standarder, der arbejdes efter inden for lys og belysning i Danmark.
Kurset retter sig mod dig, der allerede arbejder med belysning eller har gennemgået DCL’s grundkursus i lys og belysning med fokus på LED, og som gerne nu vil oparbejde et større og mere indgående kendskab til belysningsteknik og de gældende love og regler, der arbejdes efter i Danmark og i Europa. Vi dykker væsentlig dybere ned i de forskellige tekniske begreber, og vi kommer i dybden med den seneste revision af DS/EN 12464-1, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser. DS/EN 12464-1 er det vigtigste lovmæssige regelværk, vi skal arbejde efter i Danmark, når vi laver belysning til arbejdspladser. Vi kigger også på alle andre relevante love og standarder vi skal følge, når det kommer til lys og belysning.

Kurset understøtter ELE*-læringsmålene Lysteknologi og Elektroteknik.
*: European Lighting Expert

Program

 • Hvad er lys – de grundlæggende principper i lys og belysning
 • Værdier og enheder: Luminans, belysningsstyrke, afstandsloven m.m.
 • Lys og farver
 • Optiske egenskaber for materialer
 • Syn og perception
 • Lys og helse: Lysets virkning på os mennesker
 • Blænding
 • DS/EN 12464-1:2021 – Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser og andre relevante love og standarder

Forudsætninger for deltagelse i kurset:
Tidligere deltagelse i DCL’s grundkursus i lys og belysning med fokus på LED, eller tilsvarende kompetencer opnået ved anden uddannelse eller opnået autodidakt, fx ved grundigt at have kigget ind på www.lysviden.dk

​Er du interesseret i alt deltage i kurset, så send os en mail på information@centerforlys.dk, så kontakter vi dig om tid og sted, hvis der er tilstrækkelig interesse til, at kurset kan afholdes.

Lyskilder og armaturer

DCL’s kursus Lyskilder og armaturer går i dybden med LED’en som lyskilde og andre lyskilder, der anvendes i moderne belysning. Vi ser også fremad – hvad bliver fremtidens kommercielle lyskilder? Vi kigger derudover på armaturdesigns og skaber derigennem en forståelse for, hvordan man arbejder med at indplacere de forskellige tilgængelige lyskilder i forskellige armaturdesigns, ligesom vi kigger på, hvilke materialer og teknikker, der anvendes i armaturdesigns. Vi kigger desuden lidt på, hvordan armaturer testes og hvilke krav, moderne belysningsarmaturer skal leve op til.
Lyskilder og armaturer henvender sig til dig, der skal til at arbejde nærmere med lyskilder, armaturer og designs eller dig, der allerede er beskæftiget indenfor disse områder, men som måske ikke har fået de grundlæggende begreber helt på plads.

Kurset understøtter ELE*-læringsmålene Lyskilder og Armaturer.
*: European Lighting Expert

Program

 • Forskellige lyskilder
 • LED’en, opbygning og virkemåde
 • OLED
 • Drivere
 • Energimærkning og certifikater
 • Recykling af lyskilder
 • Armaturer, generelt
 • Lysdistribution
 • Materialer
 • Indendørsarmaturer
 • Udendørsarmaturer
 • Blænding, UGR
 • Armaturspecifikationer, standarder m.m.

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Kurset Lyskilder og armaturer er for dig, der har overstået den første introduktion til lys og belysning. Du kender til forskellige typer af lyskilder, og du forstår grundprincipperne i armaturopbygning og lysdistributionen ud af belysningsarmaturer.

Er du interesseret i alt deltage i kurset, så send os en mail på information@centerforlys.dk, så kontakter vi dig om tid og sted, hvis der er tilstrækkelig interesse til, at kurset kan afholdes.

Projektering, afprøvning og drift af indendørs belysningsanlæg

Er du interesseret i, hvordan du kan skabe atmosfære med lys og aktivt forme effekten af rum? Vil du kunne tale med om drift, vedligehold og funktionsafprøvning af belysningsanlæg? Eller sagt på en anden måde, vil du i fremtiden gerne kunne kommunikere med arkitekter, bygherrer og brugere i øjenhøjde ved at fremstå med solid viden? Så er dette kursus det rette for dig.
Armaturer vælges ofte ud fra rent tekniske aspekter. Men hvis du ønsker at kombinere lys og arkitektur til en sammenhængende helhed, skal du lære at læse og analysere rummets arkitektur. Det er vigtigt at kende og forstå projektpartnernes intentioner og ønsker. For at kunne bruge lyset stemningsfuldt i et rum skal du kende fordelene ved de forskellige lyseffekter og kunne kombinere dem med brugen og den ønskede stemning.
På DCL’s kursus Projektering, afprøvning og drift af indendørs belysningsanlæg gennemgår vi de overvejelser, som lysdesignere og belysningsberegnere skal have styr på, for at et belysningsprojekt skal lande godt. Vi vil berøre arkitekturens intentioner og funktioner, og vi ser på, hvilken slags lys der er nødvendigt og nyttigt. Vi bruger således alle de lystekniske begreber, som du mestrer eller er blevet introduceret til på et af DCL’s andre forberedende kurser. Når dette er gennemgået, så kigger vi på, hvilke parametre man skal have sig for øje, når et forhåbentlig veldesignet projekt er udført og skal funktionsafprøves og derefter driftes.

Kurset understøtter ELE*-læringsmålene Lysdesign, indendørs belysningsanlæg og Udførsel og drift af indendørs belysningsanlæg.
*: European Lighting Expert

Program

 •  De fundamentale mekanismer bag, hvorfor vi skal skabe godt lysdesign
 • Metoder for at skabe gode lysdesigns – overvejelser
 • Standarder og guidelines – lysberegninger
 • Forskellige armaturer og deres muligheder i forskellige scenarier/løsninger
 • Lysstyringsprincipper; hvorfor lysstyring?
 • Økonomiske overvejelser
 • Funktionsafprøvningen, idriftsætning
 • DKV – Drift, kontrol og vedligehold

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Kurset Projektering, afprøvning og drift af indendørs belysningsanlæg er for dig, der har en bred forståelse af lyset fra indendørs belysningsanlæg. Du kan tolke en udskrift fra DIALux eller RELUX, og du kender til grundlæggende principper/ideer for afprøvning af belysningsanlæg som beskrevet i vejledningen Funktionsafprøvning af belysningsanlæg i BR18.

Er du interesseret i alt deltage i kurset, så send os en mail på information@centerforlys.dk, så kontakter vi dig om tid og sted, hvis der er tilstrækkelig interesse til, at kurset kan afholdes.

Projektering, afprøvning og drift af udendørs belysningsanlæg

Er du interesseret i udendørs belysning? På dette kursus lærer du, hvordan du planlægger belysning i udendørsrum, og hvordan du kan omsætte din planlægning til praksis uden fejl.
Kurset fokuserer på forskellige aspekter af projektering af lys i byrum ved at placere objekter og facader i deres bymæssige kontekst. Vi vil vise, hvordan man læser og fortolker by- og belysningsplaner. I denne forbindelse er vi særligt opmærksomme på de vertikale rumlige grænseflader i byrummet, så vi viser dig eksempler på, hvordan man udformer belysningsplaner.
Der lægges særlig vægt på vanskelighederne mellem planlægning og gennemførelse. Vi dækker også centrale emner som LED og dynamisk lys sammen. Diskussioner og debat om lysdesign og belysningssituationer i konfliktområdet mellem arkitektur og gadebelysning afslutter kurset.

Kurset understøtter ELE*-læringsmålene Lysdesign, udendørs belysningsanlæg og Udførsel og drift af udendørs belysningsanlæg.
*: European Lighting Expert

Program

 • Faser, opgaver og forpligtelser i planlægningsprocessen
 • Generelle betingelser for udendørs belysning
 • By, rum og kontekst i belysningsdesign
 • Planlægningsbegreber på højere niveau som grundlag for projektplanlægning
 • Principper for belysning: vertikal belysning og modeller
 • Armaturtyper og planlægningssoftware
 • Lysstyringsprincipper; hvorfor lysstyring?
 • Afprøvning og idriftsætning

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Kurset Projektering, afprøvning og drift af udendørs belysningsanlæg er for dig, der har en bred forståelse af belysning udendørs. Du kan tolke en udskrift fra DIALux eller RELUX, og du kender til grundlæggende principper/ideer for vejbelysningsanlæg, belysningsanlæg i parker og på stier og belysning af bygninger udenfor.

Er du interesseret i alt deltage i kurset, så send os en mail på information@centerforlys.dk, så kontakter vi dig om tid og sted, hvis der er tilstrækkelig interesse til, at kurset kan afholdes.

Se og måle lys

Lys er så mange ting – lys kan så meget! På kurset Se og måle lys genopfrisker vi de grundlæggende principper i lys og sammenhængen mellem at se, opfatte og måle. Vi kan ikke se uden lys. Det påvirker vores humør, rummets effekt og bestemmer vores biologiske rytme. Men vi kan også måle det. Tekniske beskrivelser er nødvendige for projektering med kunstigt lys. For at opnå god belysning skal det at se, opfatte og måle lys være tæt forbundet.
På dette kursus vil vi gå dybt ind i, hvordan øjet er opbygget, og hvordan det behandler visuelle stimuli. Desuden vil du lære, hvordan V(λ)-kurven skabes, hvad den beskriver, og hvorfor den er nødvendig for den tekniske beskrivelse af lys. Vi genopfrisker også de grundlæggende lystermer og forklarer deres betydning for det daglige arbejde med lys.
Derefter går vi i praktisk mode: vi viser forskellige lysmålinger i praksis, og derefter er det jer, der i grupper foretager diverse målinger og drager jeres konklusioner ud fra det, I måler. Resultaterne præsenteres til sidst for alle grupper, og der sammenlignes målinger og diskuteres!

Kurset understøtter ELE*-læringsmålet Fotometriske målinger.
*: European Lighting Expert

Program

 • Grundlæggende oplysninger og sammenhænge
 • Nødvendigheden af at sammenkæde perception og måling
 • Teknisk beskrivelse af generering af kunstigt lys
 • Rumlig virkning og lys
 • Skab atmosfære og stemning med lys
 • Måling af kunstig belysning
 • Præsentation af måleresultater – diskussion

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Du har deltaget i DCL’s kursus Belysningsteknik | Regler, love og standarder eller har opnået tilsvarende kompetencer på anden vis. Deltagelse i eller tillærte lignende kompetencer, som kan opnås ved deltagelse i DCL’s kurser Projektering, afprøvning og drift af indendørs belysningsanlæg og Projektering, afprøvning og drift af udendørs belysningsanlæg, vil klart være en fordel.

Er du interesseret i alt deltage i kurset, så send os en mail på information@centerforlys.dk, så kontakter vi dig om tid og sted, hvis der er tilstrækkelig interesse til, at kurset kan afholdes.

Sikkerhedsbelysning

Udviklingen i byggeriet og indførelsen af funktionsbaserede brandkrav har øget behovet for forståelsen af sikkerhedsbelysning i nutidens byggeri. Korrekt og tilstrækkelig markering og belysning af flugtvejene vil få større betydning end hidtil. Da der samtidig er indført nye regler og standarder på området inden for de senere år, er der opstået et behov for mere og bedre information om sikkerhedsbelysning.
På kurset Sikkerhedsbelysning vil vi give deltagerne en oversigt over hvilke regler, normer og bestemmelser, der i dag findes på området. Vi ser nærmere på de nyeste systemløsninger, vi kigger på projekteringsvejledning, udbudsbetingelser og dokumentation samt diverse forskrifter og vedligehold. Vi afslutter med en præsentation af udvalgte sikkerhedsbelysningsanlæg.
Kurset retter sig mod dig, der skal arbejde med projektering, udførsel eller drift og vedligehold af sikkerhedsbelysningsanlæg. Vi ser på området ud fra de tre tilgange, og du vil blive introduceret til en overskuelig tilgang til de mange regler og vejledninger, der er gældende i BR 18.

Kurset understøtter ELE*-læringsmålene Lysdesign, indendørs belysningsanlæg og Lysdesign, udendørs belysningsanlæg.
*: European Lighting Expert

Program

 • Sikkerhedsbelysning, forstå principper: Flugtvejsbelysning, Panikbelysning og Belysning af højrisikozoner
 • Regler, love, bekendtgørelser, forskrifter
  Herunder akkreditering
 •  Projektering af sikkerhedsbelysningsanlæg
  Herunder anlægstyper
 • Udførsel af sikkerhedsbelysningsanlæg
 • Drift og vedligehold af sikkerhedsbelysningsanlæg

Forudsætninger for deltagelse i kurset
Du arbejder formentlig i en branche, der projekterer, udfører eller vedligeholder tekniske installationer i bygninger. Under alle omstændigheder har du en god teknisk forståelse, og du har kendskab til BR 18 og opslag heri. Du kender til, hvordan lovkomplekser og standarder arbejder, og du forstår vigtigheden af at kunne dokumentere overholdelse af diverse krav.

Er du interesseret i alt deltage i kurset, så send os en mail på information@centerforlys.dk, så kontakter vi dig om tid og sted, hvis der er tilstrækkelig interesse til, at kurset kan afholdes.

 

 

 

Har du spørgsmål?

Kontakt DCL

Tlf. 47 17 18 00
information@centerforlys.dk

Share This