Indstilling af projekter til Den Danske Lyspris 2022

Fristen for indstilling af projekter til Den Danske Lyspris 2022 er fredag den 1. juli 2022.
Download indstillingsskema og kommissorium.

Projekter, som kan komme i betragtning til prisen

 • Lysprojekter og løsninger, hvor lys er et bærende element. Projektet kan indeholde kunstlys eller en kombination af kunst- eller dagslys, indendørs eller udendørs.
 • Projekter, hvor lysløsningen har menneskers liv og behov i centrum.
 • Gode og veludførte anlæg og løsninger.
 • Projektets størrelse har ingen betydning
 • Projekter med et opsigtsvækkende, gennemtænkt eller nyskabende hovedgreb inden for lys.

Projekter, som ikke kan komme i betragtning til prisen

 • Rene lysarmaturløsninger eller vinduer.
 • Midlertidige lysløsninger som f.eks. festivallys, teaterlys og events.
 • Ren lyskunst.
 • Reklameinstallationer så som skilte.
 • Anlæg på Færøerne eller Grønland.

Indstillingen skal indeholde besvarelse af følgende spørgsmål

 • Projektets omfang og afgrænsning.
 • Ved vurderingen lægges der særlig vægt på løsningens relation til mennesker eller brugere. Dette hovedgreb skal være nøje detaljeret i indstillingen, som skal indeholde en beskrivelse af: Blændingsbegrænsning, brugssituationer, variation og dynamik, fokusering, stemninger, oplevelser, brugergrupper, lysfordeling, lysets eventuelle biologiske virkning på brugerne eller lysløsningens kommunikative effekt.
 • Løsningens bæredygtighed, herunder energiforbrug. Løsningen skal være udformet under hensyntagen til de energi‐ og driftskrav, man bør stille til et moderne belysningsanlæg.
 • Komponentvalg: Armaturer (materialer og genanvendelse), lyskilder, dagslysindtag, lysstyring, særligt belyste omgivelser eller overfladers karakter.
 • For kunstlyset beskrives kvalitetsparametre, dvs. valg af farvetemperatur, lysfarve(r), farvegengivelse etc. Desuden beskrives armaturvalg (lysfordeling, æstetik, optik) og samspil med rumflader eller omgivelser.
 • For dagslyset beskrives valg af glas, orientering i forhold til verdenshjørner, eventuelle solafskærmninger og samspil med rammer, lysninger og rumflader.
 • Projektgruppen bag løsningen: Bygherrer, lysdesigner, elinstallatør, arkitekt, ingeniør m.fl.
 • Ibrugtagningstidspunkt, idet dette maksimalt må̊ være 2 år før indstillingsdeadline
 • Billeder af løsningen, der gør, at juryen kan vurdere projektet

Tidsplan for prisen
Indsendelse af forslag skal ske senest fredag den 1. juli 2022.
Besigtigelse af udvalgte projekter foregår oktober-november 2022.

Nominering af projekter
Juryen vil efter indsendelsesfristens udløb udvælge 3-5 af de indkomne forslag til nærmere besigtigelse. Forslagsstillerne vil modtage besked herom. Der vil evt. blive indhentet supplerende oplysninger før den endelige vinder udpeges af juryen. Nomineringen af projekter offentliggøres medio november efter endt granskning.

Prisuddeling
Prisoverrækkelse sker ved et festligt arrangement. Dato følger, når tiden nærmer sig.

Indsendelse af forslag
Forslag indeholdende indstillingsskema i udfyldt stand + maksimalt 10 A4 siders beskrivelse og billeder i pdf-format bedes sendt til: information@centerforlys.dk
Download indstillingsskema og kommissorium.

Share This