Ungt Lys

Ungt Lys is a group of young members of DCL – The Danish Lighting Center. Ungt Lys consists of a number of young people across disciplines, all of whom are interested in and engaged in light. As part of DCL, which is a non-profit organization, Ungt Lys works to inform students about light the possibilities within the world of light. The group is governed by a board that arranges activities for the members of Ungt Lys. The members of the board are elected from among Ungt Lys’ members.

Activities

As a member of Ungt Lys, you can participate in the group’s monthly activities such as workshops, courses and meetings, where members can expand their understanding of and knowledge about light. The activities are arranged by Ungt Lys’ board. Ungt Lys has a practical approach where we experience and experiment.

Ungt Lys has previously done light experiments at Kulturnatten in Copenhagen, on Lysets Dag m.m.

Who can become a member of Ungt Lys

 • Currently enrolled students
 • Recent graduates (up to 3 years)
 • Under 30 years old

Benefits of being a member of Ungt Lys

As a member of Ungt Lys, you get a number of membership benefits:

 • You can participate in all Ungt Lys activities at membership price, and you can participate in DCL’s member meetings at a membership price
 • You get the opportunity to see inspiring lighting solutions in practice
 • You meet the other DCL members, and maybe your future employer or internship
 • You will have access to DCL’s advice
 • You will have electronic access to all issues of the magazine LYS 2010-2022

Take part in creating activities in Ungt Lys

As a member of Ungt Lys, you have the opportunity to help create activities with other young people. If you have an idea for a fun and exciting lighting activity, please contact Ungt Lys at ul@centerforlys.dk

—————–

Ungt Lys

Ungt Lys er en kreds under Dansk Center for Lys. Gruppen består af en række unge mennesker på tværs fag, der alle interesserer sig for og beskæftiger sig med lys. Som en del af DCL, der er en non-profit organisation, arbejder Ungt Lys for at udbrede interessen og belyse mulighederne inde for lysverdenen. Gruppen er styret af en bestyrelse, der arrangerer aktiviteter for medlemmerne. Medlemmerne af bestyrelsen vælges blandt Ungt Lys’ medlemmer.

Aktiviteter

Som medlem af Ungt Lys kan du deltage i gruppens månedlige aktiviteter som workshops, kurser og møder, hvor medlemmerne kan udvide deres forståelse for og viden omkring lys. Aktiviteterne er arrangeret at Ungt Lys’ bestyrelse. Ungt Lys har en praktisk tilgang, hvor vi oplever og eksperimenterer.

Ungt Lys har tidligere lavet lyseksperimenter på Kulturnatten i København, på Lysets Dag m.m.

Hvem kan blive medlem af Ungt Lys

 • Studerende under uddannelse
 • Færdiguddannede, der har afsluttet uddannelsen for mindre end 3 år siden
 • Under 30 år

Fordele for medlemmer af Ungt Lys

Som medlem af Ungt Lys får du en række medlemsfordele:

 • Du kan deltage i alle Ungt Lys aktiviteter til medlemspris, du kan deltage i DCL’s medlemsmøder til medlemspris
 • Du får lejlighed til at se inspirerende lysløsninger i praksis
 • Du møder de andre DCL-medlemmer, og måske din kommende arbejdsgiver eller praktikplads
 • Du får adgang til DCL’s rådgivning
 • Du får elektronisk adgang til alle numre af magasinet LYS fra 2010-2022

Vær med til at skabe aktiviteter i Ungt Lys

Som medlem af Ungt Lys har du mulighed for at være med til at skabe aktiviteter sammen med andre unge. Så har du en ide til en sjov og spændende lysaktivitet, så kontakt Ungt Lys på ul@centerforlys.dk.

Ungt Lys' workshop om værdisætning af nordisk lys i 2017
Resultatet af Ungt Lys' workshop blev udstillet på Lysets Dag 2017
Ungt Lys' workshop om værdisætning af nordisk lys i 2017

Photos from Ungt Lys walk around at Designmusem Denmark with lighting designer Arthur van der Zaag, november 2022 and walk through of the ‘Lyslabyrint’ at Experimentarium with Poul Kattler in october 2022.

Ungt Lys' workshop om værdisætning af nordisk lys i 2017
Ungt Lys' workshop om værdisætning af nordisk lys i 2017
Resultatet af Ungt Lys' workshop blev udstillet på Lysets Dag 2017

Photos from Ungt Lys’ art works at Copenhagen Light Festival 2022. Matrikel 1, Gammel strand 26. 

Ungt Lys' workshop om værdisætning af nordisk lys i 2017
Ungt Lys' workshop om værdisætning af nordisk lys i 2017
Resultatet af Ungt Lys' workshop blev udstillet på Lysets Dag 2017

Photos from Ungt Lys Christmas Special 2021: We had the privilege of being shown the magical Christmas lights of the Tivoli Gardens by Head of Lights, Jesper Kongshaug.

Share This