Projekter

Sammen med eksterne partnere deltager Dansk Center for Lys løbende i flere projekter, og hovedparten har lysforskning som omdrejningspunkt. Projektresultaterne skal være direkte relevante for DCL’s medlemmer eller indgå i en bredere debat om lys, og således fremme DCL’s formål: ”at udbrede kendskabet til godt og hensigtsmæssigt lys”.

Dansk Center for Lys ser det som sin opgave at

  • formidle forskningsideer fra medlemmerne til forskningsinstitutionerne. Således kan virksomhedernes konkrete behov blive genstand enten for fondsstøttet forskning eller for studenterprojekter
  • deltage i lysforskningsprojekter på en måde, der sikrer, at projektundersøgelserne og -resultaterne rettes så vidt muligt mod medlemmernes behov
  • formidle projektresultaterne så effektivt som muligt, således at medlemmernes lyskompetencer øges, og at forskningsresultaterne hurtigt muligt får konkrete anvendelser.

Vi hører meget gerne om dine projektideer!

Kontakt

Anne Bay
Direktør
Tlf. 22 61 74 34
ab@centerforlys.dk

 

Igangværende projekter:

PSO 349-032 OLED – fremtid/energibesparelser og design – OLED ACADEMY

Danske designere skal være klar, når OLED bliver en udbredt teknologi. Projektet søger at løfte vidensniveauet på dette område for en generation i lysbranchen, og katalysere realisering af nye gode, nordiske løsninger baseret herpå via bl.a. OLED Academy.
Læs mere om OLED Academy her

PSO 349-015 Bogen “Den lille blå om lysstyring”

Styring af dagslys og kunstlys er altafgørende for et fornuftig energiforbrug, og for lysmiljøet og indeklimaet. Projektet producere en lille håndbog rettet mod elinstallatører, rådgivere og entreprenører skal lette vejen til anlæg, der ikke blot udnytter moderne muligheder og sænker energiforbruget, men også skaber optimale brugerforhold og en god driftssituation.

PSO 348-009 Energieffektivt lys gennem blændingskontrol

Ved at sørge for ordentlig lyskomfort ude og inde vil vi kunne se det samme med mindre lys og dermed anvende færre Watt pr. m2. Projektet sigter mod at sammenkæde kvantitative mål for blænding (bl.a. pupilstørrelse) med UGR. Målet er at gøre belysningen effektiv fysiologisk set og finde indikationer på optimal balance mellem blænding og energiforbrug.

Nyligt afsluttede projekter:

Innovationsnetværket Dansk Lys

DCL har drevet sekretariat for Innovationsnetværket Dansk Lys 2010-2018. Netværket er støttet af Uddannelses- og Forskningsministeriet, og har fokus er lys i alle dets former: Dagslys såvel som kunstlys. Netværkets sigte er, at det faglige fokus inden for netværkets rammer skal kunne omsættes til kommercielle produkter og/eller forskning.
Læs mere om innovationsnetværket her

LEDMET Innovationskonsortium

Styrelsen for Forskning og Innovation har bevilget et beløb på næsten 12 mio. kr. over en 4-årig periode til et innovationskonsortium, som bringer danske forskere og måleteknikere i verdenseliten inden for state-of-the-art lysmålinger af LED-produkter og deres anvendelser.
Læs mere om LEDMET projektet her

IDL P17: “Perceptuel test af lys”

Belysningsprodukters lyskvalitet beskrives i dag ved rent tekniske parametre såsom lysfordeling, farvetemperatur og blændingstal. Projektet sigter mod at formulere og kvantificere lysOPLEVELSEN på samme måde, som man gør det med andre sanser, såsom lyd og smag, altså gennem perceptuel test – en struktureret metodik.
Læs mere om projektet her

IDL P20: “Bog om Lysdesign”

Byggeriets beslutningstagere er ofte uden for lysbranchens vante kreds: Bygherrer, en del arkitekter, rådgivere, entreprenører m.fl. Projektet producerer et inspirationsmateriale, som skal åbne beslutningstagernes øjne for, hvordan moderne lysdesign kan gå hånd i hånd med energibesparelser. Materialet er en virkelig lækker bog, som udleveres gratis til en nøje udvalgt skare på 1.000 beslutningstagere.
Læs mere om projektet og download bogen som pdf her

Share This