Om Dansk Center for Lys

DCL er en ukommerciel forening og et kompetencenetværk for dig, der arbejder med lys og belysning i Danmark.

DCL er landets største og ældste lysorganisation (1948), og vore ca. 600 medlemmer tæller alle slags lysinteresserede.

Der er en rivende udvikling inden for lys og dagslys. Vores medlemsaktiviteter er derfor koncentreret om:

  • Deling af aktuel viden
  • Netværksarrangementer
  • Muligheder for at opleve nye lysløsninger i praksis

Ud over dette repræsenterer DCL’s sekretariat medlemmernes synspunkter i mange, vigtige sammenhænge:

  • Standardisering og lovgivning
  • Debat i fagblade og dagblade
  • Undervisning

DCL modtager ingen offentlig støtte til driften, hvorfor foreningens eksistens er afhængigt af din aktive støtte.

Ca. 60 medlemmer arbejder frivilligt for DCL i bestyrelse og i lokale kredse, medvirker aktivt til at bevare foreningen som et levende og nødvendigt samlingspunkt.

Share This