Kurser og seminarer

Dansk Center for Lys tilbyder al slags efteruddannelse inden for lys og belysning, og er den mest erfarne udbyder af lyskurser i Danmark. Vi tilbyder både standardkurser og specialløsninger, som vi tilpasser til dig eller din virksomhed. Og vi arrangerer seminarer og workshops om aktuelle emner. DCL’s kurser og seminarer er ukommercielle og uvildige. Vi har ingen andre formål end at udbrede kendskabet til godt og hensigtsmæssigt lys. Husk at hvis du er personligt medlem af DCL, eller hvis din organisation har et DCL støttemedlemskab, får du rabat.

KURSUS

Blænding – Kun få regner rigtigt

Kurset er fuldt booket.
DCL modtager en del spørgsmål om beregning af blænding i forbindelse med indendørs belysning. Mange sidder med udfordringer, når de bliver bedt om at komme med specifikke blændingsberegninger til projekter. DCL har bedt en af Danmarks fremmeste på området – civ.ing. Anne Bay – om på vegne af DCL at afholde et tretimers online-kursus om dette spændende emne!

 

5. marts 2021, Online
LÆS MERE

 

 

 

 

KURSUS

DIALux Evo – Grundkursus for begyndere og let øvede, indendørs belysning

DCL’s online-grundkursus i DIALux Evo i indendørs belysning er for dig, der vil i gang med at arbejde med lysberegning i DIALux Evo, eller som har arbejdet en smule med programmet.
Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til:
– at kunne foretage enkle beregninger
– at kunne læse og vurdere resultater

3. marts 2021, online
LÆS MERE >

 

 

 

KURSUS

DIALux Evo onlinekurser på vej

 

 

 

KURSUS

Ekstra kursus: Blænding – Kun få regner rigtigt

Ekstrakurset den 19. marts er fuldt booket.
DCL modtager en del spørgsmål om beregning af blænding i forbindelse med indendørs belysning. Mange sidder med udfordringer, når de bliver bedt om at komme med specifikke blændingsberegninger til projekter. DCL har bedt en af Danmarks fremmeste på området – civ.ing. Anne Bay – om på vegne af DCL at afholde et tretimers online-kursus om dette spændende emne!

19. marts 2021, Online
LÆS MERE

 

 

 

 

KURSUS

DIALux Evo – Kursus for øvede – indendørs belysning

DCL’s online-kursus i DIALux Evo i indendørs belysning for øvede er for dig, der allerede har arbejdet en del med lysberegning i DIALux Evo, og som vil dybere ned i programmet og lære at bruge nogle af de mere avancerede funktioner. Kurset giver dig viden om, hvordan du kan dokumentere overholdelse af lovkrav og vise kvalitative ønsker til lyset via lysberegning i programmet.

 

3. maj 2021, online
LÆS MERE >

 

 

 

KURSUS

Dit eget specialkursus

DCL sammensætter en halv, en hel eller flere kursusdage efter dit behov. Hvis du kan samle 5-6 kolleger, vil det f.eks. kunne betale sig, at vi holder grundkurset hos dig. Vi kommer med erfarne og kyndige undervisere og gedigent undervisningsmateriale – du sørger for lokaler og forplejning.

Ring til os for mere information og pris på tlf. 47 17 18 00.

 

 

 

 

KURSUS

Ekstra kursus: Blænding – Kun få regner rigtigt

DCL modtager en del spørgsmål om beregning af blænding i forbindelse med indendørs belysning. Mange sidder med udfordringer, når de bliver bedt om at komme med specifikke blændingsberegninger til projekter. DCL har bedt en af Danmarks fremmeste på området – civ.ing. Anne Bay – om på vegne af DCL at afholde et tretimers online-kursus om dette spændende emne!

 

26. marts 2021, Online
LÆS MERE

 

 

 

 

KURSUS

Flimmer, TLM og andre lyseffekter

Den 1. september 2021 træder EU-kommissionens forordning 2019/2020 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger i kraft. Her introduceres to nye målemetoder for flimmer i belysning: PstLM og SVM (flimmer og stroboskop-effekt). Men hvad betyder disse begreber? Hvordan måler man dem? Og hvordan påvirker flimmer mennesker? I samarbejde med DTU Fotonik og Institut for syn, hørelse og døvblindhed i Aalborg udbyder DCL nu igen kursus om dette.

19. maj 2021, Aalborg
LÆS MERE

 

 

 

 

Share This