Foto: Vadehavscentret i Vester Vedsted vinder af Den Danske Lyspris 2017. Foto: James Medcraft.

Den Danske Lyspris

Formål
Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på lys og mennesker. Dette sker ved at fremhæve spændende, veldesignede og veludførte lysprojekter i Danmark. Prisen skal samtidig medvirke til at profilere lysbranchen og Dansk Center for Lys.

Om prisen
Den Danske Lyspris er en hæderspris, som belønnes med et diplom og en plakette. Anlæggets ejer modtager prisen, og æren deles med de fagfolk, som har haft hovedansvar for udformningen af lysløsningen.

Prisen uddeles en gang årligt af Dansk Center for Lys, og udvælgelse foretages af en bredt sammensat jury. Det vindende projekt indstilles også til Den Nordiske Lyspris, som uddeles hvert andet år.

Jury 2021:
Akademisk Arkitektforening, Kasper Pilemand, senior arkitekt, m.a.a.
Bygherreforeningen, Claus Roikjer, arkitekt, m.a.a.
Danske Landskabsarkitekter, Rune Bugge Jensen, landskabsarkitekt mdl
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Njor, senioringeniør
Tekniq Arbejdsgiverne Søren Nørregaard-Vinther, projektleder, elinstallatør
Lysdesignuddannelserne, Ellen Kathrine Hansen, arkitekt m.a.a., ph.d.
IALD, Jesper Ravn, arkitekt, lysdesigner
Dansk Center for Lys, Per Reinholdt, direktør (juryformand)

 

Share This