Den Danske Lyspris

Der er nu åbent for indstilling af projekter til Den Danske Lyspris 2024. Frist for indsendelse af projekter er en 1. juli 2024. Se mere her

Formål
Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på lys og mennesker. Dette sker ved at fremhæve spændende, veldesignede og veludførte lysprojekter i Danmark. Prisen skal samtidig medvirke til at profilere lysbranchen og Dansk Center for Lys.

Om prisen
Den Danske Lyspris er en hæderspris, som belønnes med et diplom og en plakette. Anlæggets ejer modtager prisen, og æren deles med de fagfolk, som har haft hovedansvar for udformningen af lysløsningen.

Prisen uddeles en gang årligt af Dansk Center for Lys, og udvælgelse foretages af en bredt sammensat jury. Det vindende projekt indstilles også til Den Nordiske Lyspris, som uddeles hvert andet år.

Jury 2023:
Akademisk Arkitektforening, David Thulstrup, arkitekt, m.a.a.
Bygherreforeningen, Jens S. G. Dalby, Rådgiver – lysdesign, teknik, energi
Danske Landskabsarkitekter, Morten Weeke Borup, arkitekt m.a.a., mdl.
Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Henrik Njor, senioringeniør
Lysdesignuddannelserne; Mette Hvass, arkitekt, PhD
IALD – International Association of Lighting Designers, Jørgen Kjer, lysdesigner
Dansk Center for Lys, Niels Knudsen, formand DCL (juryformand)

Juryen for 2024 forventes offentliggjort i løbet af de kommende måneder.

Sponsor af Den Danske Lyspris:

Share This