PROGRAM

09.00 REGISTRERING + KAFFE

10.00 VELKOMST
Anne Bay, direktør, Dansk Center for Lys

ÅBNINGSTALE

10.10 HVORDAN KAN BELYSNING SKABE EN VIRKELIG INKLUDERENDE 24-TIMERS BY?
Florence Lam, lysdesigner, Arup
Lys er afgørende for hele samfundslivet, men offentlig belysning er ofte fokuseret på designstandarder snarere end på det at designe lys med social relevans for den måde, hvorpå mennesker interagerer i en moderne 24-timers by. Florence Lam vil præsentere designpraktikernes subjektive observationer og objektive vurderinger af, hvordan folk interagerer med bymiljøet efter mørkets frembrud ved at genbesøge nogle af Arups tidligere projekter. 

NORDHAVN – EN BYDEL VED VANDET

10.40 LYSET I NORDHAVN
Rita Justesen, arkitekt m.a.a., By og Havn
Lyset spiller en stor rolle i udformningen af Nordhavns bebyggelsesstruktur og byrum. Både dagslys og elektrisk belysning er fra starten blevet tænkt ind i udviklingen af Indre Nordhavns bykvarterer, idet det kræver særlig omhu at få lyset sat godt i scene i den tætte bydel ved vandet.

LYSCASES FRA NORDHAVN

10.55 ÅRHUSGADEKVARTERETS LYS
Lars Jensen, arkitekt m.a.a. og projektleder, Sleth
Århusgadekvarteret er som Nordhavns første bykvarter tæt på at være fuldt udbygget. Kvarterets bygninger, byrum, gader og promenader er taget i brug, og resultaterne af arbejdet med dagslys og gadebelysning kan opleves i 1:1. Den arkitektoniske idé med gade- og byrumsbelysningen er at skabe en overordnet sammenhæng i området samtidig med, at gader, promenader og byrum gives hver deres særlige karakter.

11.15 LYSET HOS COBE ARKITEKTER
Claes Nilsson, arkitekt m.a.a. Cobe
Tegnestuen Cobe har indrettet sig i et gammelt Pakhus i Nordhavn. ”Pakhus 54” var tidligere flere mørke lagerhaller, men er nu åbnet med gigantiske vinduer mod tre verdenshjørner og samlet til ét stort rum. Oprindelige konstruktioner er bevaret med tidens spor. Indretningen bæres af rå og ærlige materialer som betongulve, murblokke, stålplader og luftige gardiner. Kom og hør, hvordan arkitekterne har arbejdet med dagslyset og den elektriske belysning i deres eget hus.

11.30 PAUSE

11.55 DYNAMISK LYSDESIGN PÅ COPENHAGEN INTERNATIONAL SCHOOL
Luaras Morina, cand. scient, lysdesigner
Den nye skolebygning i Nordhavn er tegnet af C.F. Møller Architects og huser 1.000 elever. Ved brug af dynamisk belysning har lysdesignerne forsøgt at simulere ændringerne i det naturlige lys henover dagen samt understøtte både læreres og elevers naturlige døgnrytme. Luaras Morina vil fortælle om, hvilken betydning den dynamiske belysning har for de lærere og elever, der har deres daglige gang på skolen.

12.10 LYSET PÅ GOTTLIEB PALUDAN ARCHITECTS’ TEGNESTUE
Jesper Ravn, arkitekt, lysdesigner associate IALD, Gottlieb Paludan Architects
Gottlieb Paludan Architects’ kontor i Nordhavn udgøres primært af ét stort rum med mange funktioner. Dagslys og kunstlys skaber visuel stimulans, markerer områder og understøtter anvendelsen og oplevelsen af det højloftede rum i Pakhus 54. Rumdisponering, inventar, overflader, farver, lysstyring, farvetemperaturer og lysets (u)regelmæssighed er alle en del af den arkitektoniske udformning.

LOVGIVNING OM LYS

12.25 BR18 DAGSLYSKRAV – ENKELT, KOMPLICERET ELLER BÆREDYGTIGT?
Merete Madsen, arkitekt m.a.a., ph.d., lysdesigner, teamleder, Lighting Design Sweco DK
BR18’s krav til dagslys er revideret med to formål; at skabe en enkel metode til beregning af dagslys (rudearealet) og at tilnærme BR18 til den europæiske dagslysstandard (300 lux mv.). Men hvor enkel er rudeareal-metoden i virkeligheden? Og hvad betyder det, at de to metoder ikke giver samme resultat? Hvordan udnytter vi dagslyset bedst muligt som bæredygtig lyskilde?

12.45 NY STOR REVISION AF BELYSNINGSSTANDARD DS/EN 12464-1 PÅ VEJ
Anne Bay, direktør, civilingeniør, Dansk Center for Lys
Standarden for lys på indendørs arbejdspladser har i løbet af de seneste tre år undergået en stor revision. Standarden mangler en sidste gennemskrivning, men DCL kan nu løfte sløret for nogle af hovedtrækkene.

13.00 FROKOST

KEYNOTE

14.00 SKAB NY HISTORIE – ET MODERNE SYN PÅ RICHARD KELLY
Derek Porter, IALD, MIES, Associate Professor, Parsons School of Design, New York
Richard Kelly var en pioner i arkitektonisk lysdesign i professionens tilblivelsesår. Han var en af de meget få praktikere, som udviklede og dokumenterede en særlig filosofisk tilgang til belysningsdesign. Hans klare og indsigtsfulde artikel ”Lys som en integreret del af arkitekturen”, der oprindeligt blev offentliggjort i College Art Journal i 1952, introducerer elementære belysningsegenskaber, som ifølge Kelly bør være til stede i alle designs. Denne præsentation forklarer Kellys historiske tilgang til belysning og udvider hans referencer med et forsøg på at nå frem til nye visioner inden for lysapplikationer, teknologi og kritisk tænkning.

LYS I BOLIGEN

14.30 BOLIGBELYSNING MED MENNESKET I CENTRUM
Pia Stautz, partner, Lightscapes ApS
Pia Stautz vil med udgangspunkt i egne projekter inden for boligbelysning fortælle om, hvor stor betydning et veltilrettelagt lysdesign har for iscenesættelse, nærvær, livsfremme og glæde. Hun redegør for virkemidlerne, der også har relevans for lysdesign i professionelle miljøer. Godt lysdesign tager udgangspunkt i kundens behov, boligens sjæl og arkitektoniske kendetegn.

14.50 HVAD GLOR DU PÅ? – DIT UDSYN OG DIN PRIVATHED ER BLEVET MÅLBAR
Pil Brix Purup, Ph.d.-studerende, Niras A/S
Med afsæt i eksisterende forskning på området har et forskningshold fra Aarhus Universitet foreslået en beregningsmetode, som skal beskrive graden af udsyn og privathed i bygninger. Ved at beskrive udsyn og privathed med indikatorer skabes nye udviklingsmuligheder på området. I oplægget gennemgås beregningsmetoden og dens baggrund, hvorefter der gives et eksempel fra en case i Gellerup, som illustrerer metodens anvendelse, fordele og begrænsninger.

15.15 KAFFE + KAGE

 DEBATTLE OM HOTTE LYSEMNER

15.45 FOR OG IMOD TRE TOPICS
Den, der har de bedste argumenter, får det største bifald. Det er tilladt at stampe og pifte! DCL har inviteret seks skarpe meningsdannere til verbal infight for og imod tre hotte lysemner: SMART CITY, STANDARDER og DØGNRYTMELYS. Debattlen er en leg, hvor deltagerne argumenterer hårdt for deres tildelte synspunkt – uanset om de mener det eller ej. Mød blandt andre Merete Madsen (Lighting Design Sweco), Claus Puggaard (Chromaviso), Ole Kjærgård (Fredsted Consulting), Ib Mogensen (Out-sider) og Jacob Zeihlund (Focus Lighting).

KEYNOTE

16.30 LYSET I FREMTIDENS KØBENHAVN
Camilla van Deurs, stadsarkitekt, Københavns Kommune
I København sætter vi pris på det bløde nordiske lys, tusmørket og de lyse sommernætter som en del af byens identitet. Derfor skal byens lys også give plads til stjernernes skær. Samtidigt skal København være en by med gang i bylivet året rundt, også når mørket falder på. Lys er en fantastisk mulighed for at iscenesætte byen, fremvise vores arkitektoniske værdier og skabe rammerne om en tryg hverdag i de mørke timer. Ingen lys uden energi. I København vil vi benytte de bedste teknologier for at sikre, at vores belysning sker på et bæredygtigt grundlag.

OPLEV NORDHAVN

17.00 INTRO TIL GUIDET TUR

17.20 GUIDET TUR TIL NORDHAVN
Lyset i Indre Nordhavn kan opleves med egne øjne på en spændende guidet gåtur, som går til Århusgadekvarteret og Sundmolen. Kvalificerede guider fortæller om bykvartererne og deres belysning undervejs på turen, som blandt andet går til Cobes tegnestue på Sundmolen samt til en række af Århusgadekvarterets byrum, gader og promenader. Undervejs besøges også Louis Poulsens pop-up container, hvor der vil være lidt at spise. Turen sluttes af på Göteborg Plads, hvor den ekstremt flotte udsigt over Nordhavn kan nydes fra 12. sal i Portland Towers. 

19.30 DRINKS OG SNACKS HOS DANSK STANDARD I PORTLAND TOWERS
Kort input om Dansk Standards rolle i forhold til belysning og Smart City og lidt om Smart City Cluster Denmark. Ungt Lys har skabt en lysinstallation, der bevæger sig indefra og ud.

20.30 LYSETS DAG SLUTTER

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

Share This