Standarder og lovgivning

Der findes et væld af love og standarder på lysområdet. Dansk Center for Lys har overblikket, og deltager i standardiseringsarbejdet nationalt og internationalt.

Lovgivning og standarder er endog meget styrende for lysmiljøet i Danmark, hvorfor det er helt naturligt for DCL at være særdeles aktiv på medlemmernes vegne. DCLs engagement er centreret omkring, hvordan både dagslys og kunstlys virker med mennesker og omgivelser, lysets egenskaber og måling og vurdering af disse.
Gennem udvalgsarbejdet i DS S-061: deltager DCL i ISO-standardisering, ligesom DCL har formandskabet for den danske CIE‘s (Commission Internationale de l’Eclairage) nationalkomité; det daglige arbejde med at følge CIEs arbejde og deltagelse i møder m.m. varetages pt. af DTU Fotonik ved Anders Thorseth.
I internationalt standardiseringsarbejde lægger DCL særlig vægt på at pleje danske interesser. Det udvalg under Dansk Standard, som har med lys og belysning at gøre, S-061, er desuden national spejlkomité for CEN TC169 – den europæiske lysstandardiseringskomité.

Danske love og regler

I Danmark er det bl.a. bygningsreglementet og love og forordninger om arbejdsmiljøet, som er bestemmende for lysmiljøet inde og ude. Hertil kommer en række EU-direktiver, som også er lovstof. Standarder er som regel vejledende, med mindre der specifikt henvises til sådanne i loven.

De vigtigste love for lys og belysning:

De vigtigste standarder for lys og belysning:

 • DS/EN 12464-1 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser
 • DS/EN 12464-2 Lys og belysning – Lys ved arbejdspladser – Del 2: Udendørs arbejdspladser
 • DS/EN 12665 Lys og belysning – Grundlæggende begreber og kriterier til beskrivelse af krav til belysning
 • DS/EN 1838 Belysning – Nødbelysning og DS/EN 50172 Belysningssystemer til nødudgange
 • DS/EN 12193 Lys og belysning – Sportsbelysning.
 • FprEN 17037 – Den europæiske dagslysstandard for rum og bygninger

Læs mere om lovgivning og standarder på www.lysviden.dk

 

CIE

DCL har formandskabet for den danske nationalkomité for CIE (Commission Internationale de l’Eclairage). CIE’s primære opgave er skabe internationalt samarbejde og udveksling af information inden for alle aspekter af forskning og udvikling af lys og belysning. CIE er anerkendt af ISO til international standardisering. CIE er opdelt i en række divisioner, hvor Danmark har følgende repræsentanter:

 • Division 1: Vision and Colour – Anne Bay
 • Division 2: Measurement of Light and Radiation – Anders Thorseth
 • Division 3: Interior Environment and Lighting Design – Ingen dansk repræsentant
 • Division 4: Transportation and exterior applications – Kai Sørensen
 • Division 5. Ikke aktiv
 • Division 6: Photobiology and Photochemistry – Anne Bay
 • Division 7: Ikke aktiv
 • Division 8: Image Technology – Ingen dansk repræsentant

Mere information om divisionernes arbejde kan findes her

Publikationer fra CIE
CIE udgiver jævnligt nye rapporter, standarder m.m. Publikationerne kan bestilles i CIE’s webshop. Som medlem af DCL får du 66,67 % rabat på publikationer i CIE’s webshop. Rabatkoden kan ses i medlemsområdet, eller kan fås ved henvendelse til information@centerforlys.dk

CIE konferencer og møder
CIE arrangerer konferencer og møder om aktuel forskning, udvikling m.m. inden for lys og belysning.

Læs mere om lovgivning og standarder på www.lysviden.dk

 

Dansk Standard, S-061 og CEN TC169

DCL deltager i arbejdet i  DS S-061: Det udvalg under Dansk Standard, som har med lys og belysning at gøre. S-061 er desuden national spejlkomité for CEN TC169 – den europæiske lysstandardiseringskomité.

Den europæiske standard DS/EN 12464-1 ”Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser” er optaget i dansk lovgivning via bygningsreglementet. Af samme grund foregår det meste af vedligeholdelsen og udviklingen af nye standarder også via europæiske arbejdsgrupper og udvalg.

Udvalget S-061 under Dansk Standard er et åbent udvalg, som du eller din virksomhed kan søge om medlemskab af, og dermed opnå indflydelse. DCL ser det som sin opgave at varetage alle DCL-medlemmers interesser i udvalgsarbejdet og pleje særlige danske interesser i de europæiske sammenhænge.

Læs mere om lovgivning og standarder på www.lysviden.dk.

 

ISO

Via udvalget DS S-061 under Dansk Standard er DCL repræsenteret i den tekniske komité ISO/TC274 Lys og Belysning.
Udvalget beskæftiger sig mere grundlæggende med lys og synssansen, og fremstiller primært målestandarder, som bruges i hele verden.

Læs mere om lovgivning og standarder på www.lysviden.dk

 

 

Share This