Handelsbetingelser

gældende for handel på www.centerforlys.dk og anden handel med Dansk Center for Lys

Dansk Center for Lys
c/o Per Reinholdt
Christianslund 47, 1 th
3460 Birkerød
Cvr. nr. 10276012
Tlf. 47 17 18 00
information@centerforlys.dk

Handelsbetingelserne indledes med generelle betingelser for al handel på hjemmesiden og herefter følger betingelser for henholdsvis møder, kurser, foredrag og arrangementer, personlige medlemskaber og fysiske varer.

Disse handelsbetingelser gælder med mindre andet er skriftligt aftalt.


For al handel på
www.centerforlys.dk og anden handel med DCL gælder:

Kontaktoplysninger

Hvis vi har spørgsmål til din bestilling, kontakter vi dig. Vi beder dig derfor angive så mange kontaktinformationer som muligt, når du bestiller på hjemmesiden.

Betalingsmåder

Du kan vælge mellem følgende betalingsmåder: Betaling med betalingskort (Visa/Dankort, Visa, MasterCard, Visa Electron og Maestro), Mobilepay og faktura. Ønskes elektronisk faktura, bedes oplyst EAN-nummer samt indkøbsordrenummer, afdelingsnummer, initialer eller lignende ved bestillingen.

Når bestillingen er gennemført, modtager du en ordrebekræftelse på e-mail. For alle kortbetalinger gælder, at alle informationer sendes krypteret, og vi modtager ingen informationer om din konto, kortoplysninger eller lignende. Vi modtager udelukkende besked om at bestillingen er betalt.

Betalingsbetingelser vedr. fakturerede bestillinger

Alle prisangivelser er eksklusive moms og eventuelle andre afgifter med mindre det specifikt fremgår af vare- eller arrangementsbeskrivelsen. Betalinger vedr. møder, kurser, arrangementer og kontingenter faktureres forud. Foredrag faktureres efterfølgende. Alle beløb, som ikke er betalt med betalingskort, forfalder til betaling 14 dage efter fakturadato og betales via fakturaens medfølgende girokort eller gennem bank/konto som anført på fakturaen. Ved for sen betaling beregnes der morarente på 2 % af det skyldige beløb pr. måned fra forfaldstidspunktet og ved fremsendelse af rykkerskrivelser tillægges regningsbeløbet kr. 100 for hver rykkerskrivelse. Såfremt det forfaldne beløb inkl. renter ikke er betalt senest 10 dage fra rykkerskrivelsens forfald, bliver der pålagt yderligere inddrivelsesomkostninger i form af rente, rykkergebyrer, inkassogebyr, inkassoomkostninger, retsafgifter m.v.

Personlige oplysninger

Når du bestiller på hjemmesiden, indsamler Dansk Center for Lys dine indtastede personlige oplysninger – navn, evt. firma, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, samt hvilke varer, du køber. Vi indsamler og opbevarer disse data i en ikke krypteret form. Du kan altid få dem slettet ved at rette henvendelse til os. Ved deltagelse i møder arrangeret af DCL’s kredse vil dit navn og evt. organisation blive delt på liste på DCL’s hjemmeside. Ønsker du ikke at dine oplysninger vises på deltagerliste på hjemmeside, så kontakt os på information@centerforlys.dk.

Dine kreditkortoplysninger er krypterede og lagres ikke af Dansk Center for Lys, men alene af ePay, som er vores samarbejdspartner i forhold til online-betaling af din bestilling.


For køb af møder, foredrag, kurser og arrangementer

Tilmelding

Du er tilmeldt et møde, kursus eller event, når du har modtaget en skriftlig bekræftelse fra Dansk Center for Lys pr. e-mail. Hvis der ikke er plads ved et arrangement giver vi dig hurtigt besked. Hvis vi udbyder kurset igen, vil du automatisk blive kontaktet af os og få tilbudt en plads.

Afmelding og fortrydelsesret

Afmelding til møde, kursus eller arrangement kan ske uden beregning indtil tre uger før arrangementets start. For afmelding indtil 5 hverdage før arrangementet opkræves et gebyr på 50 % af deltagerafgiften. Ved senere afmelding opkræves fuld pris, men man er velkommen til at sende en kollega i stedet. Afmelding skal ske skriftligt til information@centerforlys.dk.

Aflysning af møder, foredrag, kurser og arrangementer

Dansk Center for Lys forbeholder sig ret til at aflyse møder, foredrag, kurser og arrangementer ved for få tilmeldinger, ved sygdom eller som følge af andre pludseligt indtrufne forhindringer. Betalte tilmeldingsgebyrer refunderes af Dansk Center for Lys i tilfælde af aflysning eller udskydelse

For kurser vil det i tilfælde af aflysning være muligt at flytte sin tilmelding til et andet kursus med ledige pladser eller få pengene retur. Vi kontakter tilmeldte pr. telefon eller e-mail ved ændringer. Vi kan dog ikke garantere, at aflyste kurser oprettes på et senere tidspunkt.

Priser

Personlige medlemmer af DCL kan deltage i møder, kurser og arrangementer til medlemspris. Alle andre betaler fuld pris, idet arrangementerne er åbne for alle interesserede, med mindre det specifikt fremgår af arrangementsbeskrivelsen. Priserne fremgår af beskrivelsen af arrangementet.

Tilbudspriser vedr. foredrag er eksklusive moms, og foredrag samt eventuelle omkostninger faktureres efter gennemførelse.

Forbehold

Der tages forbehold for tryk-/tastefejl samt udsolgte møder, kurser, events eller andre varer; afvigelser fra det skrevne samt viste billeder.

For køb af personligt medlemskab af Dansk Center for Lys

Indmeldelse som personligt medlem

Et personligt medlemskab gælder for den person, der har tegnet medlemskabet. Prisen dækker et år fra den måned, medlemskabet tegnes.

Opkrævning af kontingent for følgende år sker automatisk ved fremsendelse af faktura.

Udmeldelse

Udmeldelse af personlige medlemmer skal i følge foreningens vedtægter § 3 ske skriftligt til  information@centerforlys.dk med 3 måneders varsel.

Priser

Priser fremgår af beskrivelsen af medlemskab.


For køb af fysiske varer, f.eks. enkeltnumre af magasinet LYS, bøger m.m.

Levering

Levering sker normalt indenfor 2-6 dage i Danmark. Er der betalt med betalingskort, trækkes pengene først på bestillers konto, når varerne er afsendt.

Varerne sendes med Post Nord.

Leveringsomkostninger er inkluderet i prisen ved levering i Danmark.
Ved bestilling fra udlandet, beder vi dig kontakte os på information@centerforlys.dk for nærmere information.

Afbestilling/Reklamation

Du kan til enhver tid annullere din bestilling, hvis vi ikke har nået at afsende det bestilte. Kontakt os på information@centerforlys.dk eller tlf. 47 17 18 00.

Du har 2 års reklamationsret.

Er emballagen eller varen synligt beskadiget, når den afleveres, skal du nægte modtagelse, og kontakte os så hurtigt som muligt. Vi sender dig en ny vare og reklamerer den ødelagte hos Post Nord.

Hvis du modtager pakken, skal du selv reklamere hos Post Nord ifølge deres forretningsbetingelser.

Fortrydelsesret

Du kan fortryde dit internetkøb indtil 14 dage efter, at du har modtaget varen. Portoen for returneringen skal du dog selv betale. Du bedes vedlægge kopi af fakturaen sammen med varerne og på den skrive det kontonummer, som du ønsker betaling returneret til. Dine forsendelsesomkostninger i forbindelse med returnering refunderes ikke. Det er derfor ikke muligt at sende varer retur pr. efterkrav.


Immaterielle rettigheder

Dansk Center for Lys bevarer alle rettigheder til software, knowhow, opfindelser og lignende, som udvikles eller anvendes forbindelse med de aftalte leverancer. Alle rettigheder til data, der tilvejebringes af kunden, tilhører kunden eller tredje part.


E-mail

Accepterer du at modtage DCL’s nyhedsbrev, vil du få tilsendt nyhedsbrev til den adresse, du oplyser ved indmeldelse. Nyhedsbrevet kan til en hver tid opsiges ved henvendelse til DCL.


Erstatning

DCL kan ikke gøres ansvarlig for købers driftstab, avancetab eller andre indirekte tab eller skader som følge af forsinket levering eller mangler ved de af DCL leverede varer eller tjenesteydelser.


Force majeure

DCL er berettiget til at annullere ordrer overfor køber eller udskyde disses effektuering, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, som DCL ikke er herre over, såsom oprør, uroligheder, krig, brand, offentlige forskrifter, strejke, lock-out, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra underleverandører, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod DCL.

Share This