Medlemsbetingelser

Et personligt medlemskab gælder for den person, der har tegnet medlemskabet. Prisen dækker et års medlemskab fra indmeldelsesdatoen.

Opkrævning af kontingent for følgende år sker automatisk ved fremsendelse af faktura.

Udmeldelse af personlige medlemmer kan i følge foreningens vedtægter § 3 ske skriftligt med 3 måneders varsel.

Har du spørgsmål til medlemskab, adresseændring m.m. er du velkommen til at ringe til DCL på tlf. 47 17 18 00 eller sende en e-mail til: information@centerforlys.dk.

 

Share This