Undervisningsmaterialet Lysviden

Her kan du downloade undervisningsmateriale om lys og belysning som PDF. Materialet stammer fra Lysviden.dk – et tværfagligt internetbaseret undervisningsmateriale, som blev udviklet i 2012. Hjemmesiden blev lukket i 2022, og materialet bliver derfor ikke længere opdateret. Materialet indeholder dog meget grundviden om lys og belysning, der stadig er aktuelt.

Målgruppen er studerende og undervisere på videregående og mellemlange uddannelser.

Indholdet er struktureret i ni hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget, så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse.

Download materialet her:

Grundviden Dagslys Kunstlys
Lys og rum Lys og menneske Lys og energi
Lys og materiale Indretning og projektering Beregning, måling og vurdering

Materialet må kun anvendes i forbindelse med undervisning. Det er ikke tilladt at anvende materialet i andre sammenhænge end til undervisning, herunder til kommercielt brug. Ved anvendelse af materialet angives kilde som www.lysviden.dk.
Links i materialet virker ikke, da de stammer fra den nu lukkede hjemmeside.

Om Lysviden.dk

Lysviden.dk blev oprindelig udviklet på initiativ af Sophus Fonden. Undervisningsmaterialet er udarbejdet i et samarbejde mellem en række danske uddannelsesinstitutioner og eksperter på området, og den danske lysbranche har støttet projektet, bl.a. ved at bidrage med fotos og illustrationer.

Projektets parter
Lysviden.dk er udarbejdet af Dansk Center for Lys, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding i samarbejde med DTU Byg, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet samt Kunstakademiets Arkitektskole.

Projektet er støttet af Sophus Fonden, Go’ Energi, Velux Danmark A/S og Realdania.

Projektets følgegruppe består af repræsentanter fra Danmarks Designskole, Designskolen Kolding, Ljuslaboratoriet KTH, Go’Energi, Kunstakademiets Arkitektskole, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet, Sophus Fonden og Velux Danmark A/S.

Projektidé
Katrin Barrie Larsen, designer MDD, Dansk Center for Lys
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Projektudvikling og opbygning af overordnet struktur
Kätte Bønløkke, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Ellen Kathrine Hansen, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Katrin Barrie Larsen, designer MDD, Dansk Center for Lys
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Kenneth Munck, civ.ing. Dansk Center for Lys

Forfattere
Grundviden:
Astrid Espenhain, civ.ing. Dansk Center for Lys
Dagslys:
Werner Osterhaus, professor, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Lys og rum:
Kätte Bønløkke, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Jan Fugl, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Sparring vedr. indhold og struktur: Nanet Mathiasen, arkitekt MAA, phd-studerende ved Kunstakademiets Arkitektskole
Kunstlys:
Michael Raunkjær, civ.ing., Dansk Center for Lys (lyskilder)
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys (armaturer)
Vibeke Mogensen, direktør, Design2come (armaturdesign)
Faglig konsulent på afsnit om armaturer: Henrik Clausen, direktør, Fagerhult Lighting Academy
Lys og energi:
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Anne Iversen, civ.ing., phd-studerende ved DTU Byg
Kenneth Munck, civ.ing. Dansk Center for Lys
Lys og menneske:
Carlo Volf, designer MAA, phd-studerende ved Arkitektskolen Aarhus
Lys og materiale:
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Sparring vedr. indhold og struktur: Carlo Volf, designer MAA, phd-studerende ved Arkitektskolen Aarhus
Indretning og projektering:
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Faglig konsulent på afsnit om projektering: Jesper Aarup, civ.ing., Grontmij
Beregning, måling og vurdering:
Anne Bay, civ.ing., Dansk Center for Lys
Redaktion og projektledelse

Fagredaktører:
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Kätte Bønløkke, arkitekt MAA, Arkitektskolen Aarhus
Billedredaktør:
Silla Herbst, designer MDD, Dansk Center for Lys
Tekstredaktører:
Maiken Lindberg, cand.mag., Dansk Center for Lys
Astrid Espenhain, civ.ing., Dansk Center for Lys
Webredaktør:
Maiken Lindberg, cand.mag., Dansk Center for Lys
Projektleder:
Kenneth Munck, civ.ing., Dansk Center for Lys
Bjarne Corneliussen, civ.ing., Formand for Dansk Center for Lys (afslutning af projektet)
Redaktionen er afsluttet 2012.

Billeder og illustrationer
En stor del af de illustrationer, der anvendes i materialet er udført specifikt til lysviden.dk. Størstedelen af disse illustrationer er udført af Jan Fugl (JF) og Silla Herbst (SH).
Udover at den danske lysbranche har leveret en stor del af de billeder, der findes på lysviden.dk, har projektets parter bidraget med billeder fra deres private arkiver. Størstedelen af disse billeder er bidrag fra:
Jan Fugl (JF)
Kätte Bønløkke (KB)
Werner Osterhaus (WO)
Carlo Volf (CV)
Silla Herbst (SH)
Astrid Espenhain (AE)

Udvikling af hjemmesiden
Informationsarkitektur og usability: Copenux
Design og systemudvikling: Illumi

Yderligere information
Kontakt Dansk Center for Lys, tlf. 47 17 18 00, information@centerforlys.dk

 

Forsiden af hjemmesiden lysviden.dk, der var online mellem 2012-2022.

Share This