Temamøde om arbejdspladsbelysning. Foto: Colourbox

Temamøde om belysning på arbejdspladser

På temamødet d. 16. november, arrangeret af DCL, IVE Rådgivning og Dansk Standard, fik de fremmødte information om tankerne bag den reviderede udgave DS/EN 12464-1:2021 – Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser og konkrete eksempler på anvendelse samt koblingen til lovgivning, hvilket affødte en livlig diskussion. Der er overordnet taget godt imod standarden og de tanker der ligger bag. Men det blev også bemærket, at ikke alle anvender standarden efter intentionerne og at nogle aktører fortsat projekterer som før, 2021-revisionen blev gældende.

På mødet blev det præciseret, at standarden jf. Bygningsreglementet skal anvendes, når der projekteres belysning på arbejdspladser i Danmark. DCL understreger, at standarden i den sammenhæng ikke er et tagselvbord. Det er ikke nok at plukke de værdier for belysningsstyrke, som oplyses i tabellerne og så se stort på de anbefalinger, som brugere af standarden opfordres til at overveje og anvende. Så der er et stykke vej endnu, inden 2021-revisionen af standarden for alvor er forankret i det danske marked.
Til at hjælpe aktører, ikke mindst nytilkomne, der skal arbejde med lys og belysning, har Inger Erhardsen, IVE Rådgivning udarbejdet en håndbog: DS-håndbog 204:2023 – Belysning ved indendørs arbejdspladser – vejledning i brug af DS/EN 12464-1:2021. Håndbogen kan erhverves i DS’ webshop.

Øvrige emner på mødet var:
– oplysning om høring af ny revision af DS/EN 12464-2 – Lys og belysning – Lys ved arbejdspladser – Del 2: Udendørs arbejdspladser
– information om status på ny revision af DS/EN 1838 om nødbelysning; bl.a. ny titel og nyt scope
– opdateret vejledning om funktionsafprøvning | Social- og boligstyrelsen/BR18 Kap. 11 – vejledning
– udfasning af lyskilder

Gik du glip af mødet, kan du downloade præsentationen fra dagen her

Share This