Artikel - Energirenovering skaber hverdagsmagi i Aarhus

Energirenovering skaber hverdagsmagi i Aarhus

Teknik og Miljø i Aarhus kunne i januar kigge tilbage på fem års aktivitet med innovationsprojektet Lys På Aarhus. Projektet har haft stor succes med at omdanne byrum og vejstrækninger, gennem etableringen af alt fra store lyskunstværker til små understøttende indgreb i byens belyste strækninger.

Af Thomas Mee, projektleder, Lys på Aarhus

Energirenoveringen af vejbelysningen i Aarhus mellem 2014 – 2016 skabte en helt særlig mulighed for at udnytte gevinsten af byens energibesparelser. Et visionært og åbensindet samarbejde mellem politi- kere og afdelingen for Trafik og Vejmyndighed i Teknik og Miljø førte til en bevilling til at etablere et helt nyt tiltag; Lys På Aarhus. Lys På Aarhus fik fra 2017 og en årrække frem grønt lys af byrådet, til at bruge 12,5 millioner kr. – en relativt lille portion af den besparelse, som energirenoveringen skal bringe hjem over armaturernes levetid, på at forskønne og aktivere byrum i centrum af Aarhus og i omegnen med nye, permanente belysningsprojekter. Med et højt ambitionsniveau og et ønske om en langlivet mission, var det fra start en del af strategien, at midlerne i bevillingen skulle styrkes og blive til flere undervejs, hvilket er sket gennem fundraising-indsatser samt medfinansieringer sammen med interne såvel som eksterne projekter og aktører. Senest bevilligede Købmand Herman Sallings Fond en betydelig donation på 3.873.200 kr., som betød, at arbejdet med projekterne strakte sig helt ind i 2021, hvor anden etape af energirenoveringen og nye midler til Lys På Aarhus blev bevilget af et enigt Byråd.

LYS artikel 1, udgivet marts 2022


Energieffektivitet | Lyskunst| Udendørs belysning | Vej-, plads- og parkbelysning

Udviklingen mod et solidt forankret tiltag

Lys På Aarhus’ virke har indtil videre resulteret i 24 færdigetablerede installationer af vidt varierende typer og formål, alle sammen med en forøgelse af tryghed, identitet eller interaktivitet i de fysiske områder, som overordnede retningsgivende mål. Formularen for arbejdet med projekterne og tiltagets rækkevidde har dog udviklet sig meget siden Hesitation of Light, der var det første etablerede projekt i januar 2017. Lys På Aarhus fungerer i dag som en essentiel integreret ind- sats, som byder ind og understøtter hele Teknik og Miljøs arbejde for de bedst mulige byrum.
Der ligger nogle helt essentielle greb til grund, som over tid er blevet del af en standardformular for at opnå gode resultater, når det gælder et offentligt tiltag som Lys På Aarhus.
Samskabelse kan sikre en god forankring i områderne og varetagelse af interessenternes ønsker. Det kan være en kompliceret affære, når der arbejdes med en faglighed som lys, men når snittet for samarbejderne med interessenterne er helt, som de skal være, fungerer det for alle parter, som det især ses med Sødalskolens Tunnelbelysning et Lys På Aarhus-projekt fra 2019.
Projekterne kvalificeres gennem tætte samarbejder med autoriteter som stadsarkitekten og vigtige kulturaktører, som kunstmuseer og kunstnere. Dette mulig- gør etableringen af værker som Klostertorv Boogie Woogie, der kræver store budgetter og nøje planlagte udvælgelsesprocesser. I dette specifikke tilfælde var det en udvælgelseskomité bestående af daværende stadsarkitekt, Stephen Willacy; overinspektør på ARoS, Lise Pennington og billedkunstner, Elle-Mie Ejdrup Hansen, som kvalificerede skitseforslagene og udvalgte et vindende værk.

Kommunikation i flok

Lys På Aarhus har intet større sekretariat tilknyttet, så med få hænder skal der tænkes kreativt i forhold til at sikre en god kommunikationsindsats for de projekter, der etableres.
Deltagelse i andre projektsammenhænge og populære byfornyelsesprojekter, som de nye opholdsarealer på Store Torv fra 2020, er kommet mere i fokus, da de er værdifulde redskaber for at afprøve nye idéer og tankegange i projektet. Her kan den massive offentlige interesse i områderne give en stor mængde feedback.
Dertil samarbejdes der med begivenheder og festivaler som Aarhus Festuge, hvis events er enormt vigtige platforme, hvor Lys På Aarhus kan få beskeden ud til det bredeste publikum muligt, idet disse aktører har en god rækkevidde og gode eksponeringsmuligheder.

Fremtiden for Lys På Aarhus

Aarhus har endnu ikke haft en dedikeret lysfestival, men med Lys På Aarhus har man alligevel grebet faklen og skabt et til- tag, der hylder lyset i alle dets afskygninger, med fokus på borgerne og det at skabe værdi på den lange bane.
Lys På Aarhus kan med en forlænget levetid, som garanterer projekter helt ind i 2026 således ikke længere anses som et kortvarigt eksperiment. Projektet er deri- mod blevet modnet og integreret som et vigtigt værktøj i understøttelsen af byens brugbarhed, gennem nytænkende lyssætning og aktivitetsfremmende hverdagsoplevelser for alle, som skabes gennem samarbejder med brugerne.

Klik ind på Lys på Aarhus og læs om de mange projekter, som allerede er etableret, og se, hvordan du kan byde ind med forslag til projekter.

Share This