Publikationer om lys

Viden om lys og belysning kan fås gratis via både trykte medier og online.

DCL anbefaler:

  • Magasinet LYS – Medlemsblad for DCL, og det eneste uafhængige, dedikerede tidsskrift om lys i Danmark
  • lysviden.dk – en meget omfangsrig, gratis, uvildig, ukommerciel online lærebog om alle aspekter af lys og belysning. Lysviden.dk er udarbejdet af Dansk Center for Lys, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding i samarbejde med DTU Byg, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet samt Kunstakademiets Arkitektskole. Siden er støttet af Sophus Fonden, Go’ Energi, Velux Danmark A/S og Realdania.
  • Lysdesignbogen – en inspirationsbog for beslutningstagere i byggeriet. Målet er at få lysdesign tidligere ind i byggefasen. Bogen giver inspiration til, hvordan godt lysdesign kan gå hånd i hånd med energibesparelser til gavn for brugerne.
  • Danske love og regler
  • DCL’s branchevejledninger
  • Danske Standarder
  • CIE standarder og tekniske rapporter
  • Publikationer fra DCL’s norske søsterorganisation Lyskultur
  • Materialer, som kan downloades via DCL’s svenske søsterorganisation Ljuskultur

 

Share This