Abonnementsbetingelser

Prisen for et abonnement på LYS dækker et år fra den måned, abonnementet tegnes, dvs. 4 numre af LYS og adgang til www.lysdk.dk i samme periode.

Opkrævning af abonnement for følgende år sker automatisk ved fremsendelse af faktura.

Opsigelse kan ske skriftligt til information@centerforlys.dk. Efter opsigelse ophører abonnementet med udgangen af den periode, der allerede er betalt abonnement for.

Har du spørgsmål til abonnement, adresseændring m.m. er du velkommen til at ringe til DCL på tlf. 47 17 18 00 eller sende en e-mail til: information@centerforlys.dk.

Share This