Meld dig til eksamen som European Lighting Expert

Få papir på dine kompetencer inden for lys og belysning – bliv certificeret European Lighting Expert.

Datoer for eksamener i 2024 følger.

Om eksamen

Medlemsforeninger af European Lighting Expert Association (ELEA) tilbyder eksamener/nationale prøver, der følger en fælles standard, og som tester kandidaterne i henhold til definerede uddannelsesmål.

En prøve består af

  • en skriftlig opgave (et projekt), som kandidaten forbereder
  • på eksamensdagen præsenterer kandidaten projektet for eksaminatorer
  • supplerende spørgsmål fra eksaminatorer indenfor de læringsmål, der ligger for ELE

Du kan tage eksamen uden forudgående kurser, hvis du har den fornødne viden og kompetencer, eller du kan forberede dig ved deltage i et eller flere af DCL’s kurser.

DCL er nationalt sekretariat for European Lighting Expert i Danmark. Vi står for afholdelse af eksaminer og udstedelse af certifikater i Danmark. Vi tilbyder også kurser, som forbereder dig til eksamen.

Læs mere om European Lighting Expert

Share This