Lyskunstworkshop med Jakob Kvist

En lille skare af DCL’s medlemmer trodsede regn og kulde og brugte en aften i november på at prøve kræfter med lyskunst på en workshop ledet af lyskunstner Jakob Kvist. Efter en kort introduktion arbejdede deltagerne i grupper med at planlægge, skitsere, teste materialer og endelig udarbejde stedsspecifikke lysværker. Herunder kan du få et indtryk af værkerne, som nu kan opleves i byrummet Flækken i Nordhavn. I samme område kan du også opleve nogle af værkerne fra Ungt Lys’ workshop i oktober.

Workshoppen var arrangeret af Jakob Kvist i samarbejde med Københavns Kommune og Statens kunstfond.

Værk fra lyskunstworkshop med Jakob Kvist november 2023. Foto: Kim Høltermand.
Værk fra lyskunstworkshop med Jakob Kvist november 2023. Foto: Kim Høltermand.
Værk fra lyskunstworkshop med Jakob Kvist november 2023. Foto: Kim Høltermand.
Værk fra lyskunstworkshop med Jakob Kvist november 2023. Foto: Kim Høltermand.

Fotos: Kim Høltermand.

Læs mere om lyskunstworkshoppen

Share This