Lysets Dag 2020 foregår online og løber over tre dage: 22. oktober, 26. oktober og 2. november.

PROGRAM DEN 22. OKTOBER

09.30 VELKOMST
Per Reinholdt, direktør, Dansk Center for Lys

09.40 KEY NOTE SPEAK:
VERDENSMÅLENE – BELYSNING,  MATERIALER OG MENNESKER
Martha Lewis, Head of Materials og Pernille Bech-Larsen, Sustainability Lighting Designer, Henning Larsen Architects
Dagen åbnes med en introduktion til de 17 verdensmål, og vi hører, hvordan de hos HL Architects hele tiden har disse mål for øje i forbindelse med lys (belysning og dagslys) og materialer. Vi skal høre om lys – for mennesker! Der er mange agendaer i spil i dagens samfund. Indenfor byggeri taler vi om temaer som

  • bæredygtighed
  • dagslys og optimering af kunstlys
  • cirkulær økonomi
  • miljø- og sundhedspåvirkninger,
  • energibesparelser

Men i sidste ende bygger vi til og for mennesker! Så hvordan får vi enderne til at nå sammen, så vi får det bedste af alting?

10.05 DON’T JUST ADAPT TO CHANGE – BE INSPIRED
Paulette Christophersen, Partner MDIA MDD, PLH Arkitekter A/S
2020 har lært os at arbejde på nye måder. Hvordan kan vi bruge vores nye erfaringer i fremtidens indretning af arbejdet og det miljø, som det foregår i? Hvilke nye muligheder kan vi tage med os, og hvad har vi savnet? Fleksible arbejdspladser, hvor vi flytter rundt alt efter, om vi arbejder koncentreret, holder fysiske møder eller online-møder, stiller krav om høj kvalitet i indretningen og ikke mindst i belysningen. Med udgangspunkt i internationale og skandinaviske cases og erfaringer bliver vi taget med til fremtidens arbejdsplads.

10.25 PAUSE

10.40 STATUS LED OG NYE LYSKILDER
Kenneth Munck, Project manager, Light Bureau og Carsten Dam-Hansen, Seniorforsker, DTU Fotonik
LED-lyskilden har stort set udraderet alle andre konventionelle lyskilder. Mulighederne er mange med LED, metoder for avanceret styring er eksploderet og der er høstet store energibesparelser. Men er der mere at hente? Vi får en præcis status på LED her og nu både på energieffektivitet og performance; og så får vi et indblik ind i den forskning, der kører for fuld hastighed med at finde LEDens afløser – fremtidens lyskilde.

11.20 PAUSE

11.35 CE-MÆRKNING AF BELYSNINGSARMATURER
Kim Boll Jensen, Ejer, Bolls ApS
Der er ifølge eStatistik.dk 191 firmaer i Danmark, der beskæftiger sig med fremstilling af elektriske belysningsartikler. Hertil kommer alle dem, der er registreret i diverse andre relaterede brancher, hvor der importeres belysningsartikler. Så der er nok at vælge imellem! Men husker alle at få udført de lovpligtige tests? Svenska Elsäkerhetsverket testede i 2017 seks armaturer i et EU-projekt: alle seks dumpede! Teknik udtalte i januar 2019 bestyrtelse over, at 19 af 30 produkter fejlede i test. Bolls gi’r os et realitetstjek og tager os gennem love og regler vedr. sikkerhed og EMC for belysningsarmaturer.

12.05 DEN DANSKE LYSPRIS 2019
Vinderen af Den Danske Lyspris kåres.
De nominerede er:

  • K.B. Hallen
  • The Krane
  • Tivolihjørnet
  • Enghave Kirke

12.35 TAK FOR I DAG

PROGRAM DEN 26. OKTOBER

09.00 VELKOMST
Per Reinholdt, direktør, Dansk Center for Lys

09.05 ENERGIEVALUERING AF DYNAMISK DØGNRYTMELYS
Inger Erhardtsen, Senior Lighting Engineer, AFRY
AAU har afdækket, at der findes 26 termer, f.eks. Human Centric Lighting eller Dynamisk Døgnrytmelys, indenfor regulerbare belysningsanlæg, der alle dækker det samme. Disse anlæg skyder op overalt i stor stil i disse år. Men hvordan performer anlæggene egentlig energimæssigt? Og når de kører som almindelige belysningsanlæg i dagtimerne, som de fleste anlæg kan og gør, hvordan står det så til med overholdelse af energirammer og krav til styring og regulering? Dette forskningsstudie støttet af ELFORSK dykker ned i dette emne, og vi præsenteres for de indtil nu opnåede resultater fra undersøgelser af fire eksisterende installationer.

09.30 NYE TRENDS INDEN FOR DYNAMISK STYRING AF UDENDØRSBELYSNING
Teddy Sibbern Larsen, Senior Project Manager, Gate 21
Hvad er den nyeste udvikling inden for light management systemer, og hvad er de nyeste cases inden for dynamisk styring af lys tilpasset forskellige brugsscenarier?
Oplægget trækker på erfaringer fra det store antal state-of-the-art lysstyringssystemer, som testes og demonstreres i DOLL Living Lab i Albertslund. DOLL demonstrerer mere end 80 unikke og intelligente lysløsninger, og oplægget giver også indblik i, hvordan såvel udviklingen i branchens løsninger som den offentlige efterspørgsel sætter dagsordenen for udviklingen i DOLL, der hele tiden søger at demonstrere de nyeste og mest relevante lysløsninger. Vi får også et fremtidsblik på, hvad der vil sætte dagsordenen i DOLL Living Lab det kommende års tid frem.

09.50 TAK FOR I DAG

PROGRAM DEN 2. NOVEMBER

09.00 VELKOMST
Per Reinholdt, direktør, Dansk Center for Lys

09.05 IOT OG LYSSTYRINGER I BYGNINGER
Anders Struwe Mynster, civ.ing., Senior Specialist, FORCE Technology
Der er belysning alle steder, og styring med IoT vinder kraftigt frem. Hvordan kan man anvende infrastruktur til belysning, så det bidrager til værdikæden i anvendelsen af bygninger?  Det vil blive belyst, hvordan IoT kan forbedre oplevelsen af belysningen og skabe bedre driftsøkonomi. Det vil også blive gennemgået hvilke platforme og systemer, der kan anvendes,

09.30 INTEGRATED SOLUTIONS FOR DAYLIGHT AND ELECTRIC LIGHTING
Marc Fontoynont, Professor, BUILD/AAU
Energy efficiency of lighting equipment has significantly progressed in the last 20 years. The International Energy Agency (SHCP Program) has identified the role of lighting controls to reduce further electrical consumption of light sources. Particularly to use daylight as much as possible. This EUDP-supported project allows Danish professionals to join a team of 30-40 international experts to identify successful lighting control strategies and trends. The work covers solutions to propose simplified maintenance, reliability issues, user-friendly interfaces, improvement of design of systems. A large documentation is provided covering lighting quality issues. A campaign of field testing is associated to get feedback for users as well as measurements of energy gains associated to new lighting controls techniques. We get a rare chance for a sneak peek on where the work is right now, and what’s coming.

09.50 PAUSE

10.05 ENERGIOPTIMERING MED ADAPTIVT LYS I FOLKESKOLEN
Kjell Yngve Petersen, Head of Research, Atelier KHR Architecture at KHR
Hvad opnår man, hvis man sætter elever og lærere til at eksperimentere med LED-lys med henblik på at skabe bedre belysning for både ansatte og elever på skolen? Dette med fokus på klimatisk og social bæredygtighed, så nye belysningsteknologier kan understøtte et fremadrettet, pædagogisk læringsmiljø. Og kan man med brugerinddragelse i virkeligheden skabe bedre belysning samtidig med, at man opnår betydende energibesparelser? KHR giver en status på dette spændende og yderst relevante projekt, der kører på to skoler i Thisted og Hanstholm, finansieret af ELFORSK.

10.25 TAK FOR I DAG

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

 

FORSKNINGSPROJEKTERNE, DER PRÆSENTERES PÅ KONFERENCEN, ER STØTTET AF:
Smart City Cluster Danmark, medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet
ELFORSK – Dansk Energis forsknings- og udviklingsprogram
EUDP – Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, Energistyrelsen

Sponsorer af Lysets Dag 2020:

Sponsorer Den Danske Lyspris 2019:

Arrangører:

Share This