PROGRAM

KL. 09.00 REGISTRERING + UDSTILLING + KAFFE

KL. 10.00 VELKOMST
Niels Knudsen, formand, Dansk Center for Lys

ÅBNINGSTALE

KL. 10.10 INCIDENTS OF LIGHTNESS
Glenn Shrum, Director Lighting Design. Parsons School of Design New York (engelsk)
Glenn Shrum beskriver lysets unikke egenskaber ved at se på begrebet Lightness. Lysdesignere forsøger typisk at mestre lyset ved at skabe kontrol over de forhold, hvorunder lyset skal virke. Hvordan ville vores lysdesignpraksis ændre sig, hvis vi skiftede fokus fra det at kontrollere de enkelte bestanddele i lysets uforudsigelighed til i stedet at beskæftige os med lysheden? Kan vi tilføje et  nødvendigt lag af forundring til de rum vi skaber og beboer?

DAGSLYS OG DØGNRYTME

Kl. 10.35 NON VISIBLE LIGHT EFFECTS ON HUMAN BEINGS
Robert Müller, Head of Lighting Design, Bartenbach (engelsk)
Robert Müller vil fortælle om, hvordan Bartenbach bruger ny viden om lysets ikke-visuelle effekter på mennesker i deres lysdesignpraksis. Inden for traditionel lysdesign understøtter og fremhæver lyset materialer, farver, teksturer og rum. Lysdesignet er med til at forme orienteringen i bygningen og størrelsen på vinduerne. Ny forskning om lysets ikke-visuelle effekter på mennesker tilfører et nyt lag til den måde, lysdesignere må tænke på. Robert Müller vil vise eksempler fra projekter så som: Psykiatrisygehus Slagelse, Helmut-G.-Walther Clinical Centre, Garmisch Partenkirchen Medical Center, JTI Headquater i Geneve og Exhibition Center Dornbirn.

Kl. 11.00 HOW DOES AMBIENT LIGHT EFFECT US?
Tommy Govén, seniorlysdesigner og rådgiver, Sverige (engelsk)
Præsentationen vil primært fokusere på studier udført af Lunds Universitet om, hvordan omgivende lys på bl.a. lodrette flader påvirker mennesker. Indlægget opsummerer kort felt- undersøgelser vedrørende effekterne af omgivelseslys på skolebørn i både en folkeskole og et gymnasium. Dernæst følger resultaterne fra en nylig laboratorieundersøgelse af, hvordan omgivelseslys påvirker brugernes farvetemperatur-præferencer og deres pupilstørrelse ved hjælp af LED-belysning med forskellige lysfordelinger.

KL. 11.25 PAUSE + UDSTILLING

LOVGIVNING OG STANDARDER

Kl. 11.55 ÆNDREDE DAGLYSKRAV I BYGNINGSREGLEMENT 2018
Niels Bruus Varming, Specialkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Det nyeste bygningsreglementet BR18 indeholder ændringer til byggesagsbehandlingen, men indeholder bl.a. også ændringer til dagslyskravene. De seneste ændringer af bygningsreglementet gennemgås og forklares, og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Kl. 12.20 DEN EUROPÆISKE DAGSLYSSTANDARD
Marc Fontoynont, professor, medlem af CEN TC169/WG11 Dagslyskomité (engelsk)
Den europæiske dagslysstandard prEN17037 skal til afstemning inden sommer. Marc Fontoynont vil præsentere baggrunden, omfanget, indholdet og de mulige konsekvenser af den nye europæiske dagslysstandard. Standarden skal fremme udbredelsen af godt dagslys i bygninger. Den er skabt af 50 internationale eksperter og forventes derfor at lette samarbejdet mellem bygherrer, arkitekter, ingeniører og vinduesproducenter omkring opnåelsen af et bedre dagslys i bygninger.

KL. 12.45 FROKOST + UDSTILLING

FLICKER OG BLÆNDING

KL.14.00 LED-KVALITET – FLIMMER OG LYSFARVE
Johannes Lindén, forsker, DTU Fotonik (engelsk)
Hvordan måler vi TLAs (Temporal Light Artefacts, også kaldet flimmer)? Udviklingen går stadig stærkt, og det bliver ikke enklere af, at der endnu ikke er opnået enighed om, hvordan man skal måle flimmer og farvekvalitet. LED-filamentpærer er særligt svære, da der er meget lidt plads til de elektroniske komponenter i lyskilden. De to væsentligste problemer er flimmer, og at dæmpningsfunktionen er utilstrækkelig. Johannes Lindén vil fremlægge resultater fra en undersøgelse af LED-filament-pærer samt diskutere, hvilke aktuelle udfordringer der er ved måling af TLA og lysfarve.

Kl. 14.25 BLÆNDING OG UGR: NÆSTEN INGEN REGNER RIGTIGT
Anne Bay, civ.ing. direktør Dansk Center for Lys
Efter dansk lovgivning skal blandt andet blændingskravene i DS/EN 12464-1 overholdes. Men langt de fleste ved ikke, hvordan dette undersøges og dokumenteres. I dette indlæg gennemgår Anne Bay kort baggrunden for UGR- og tabelmetoden og relaterer dette til, hvordan man arbejder med blænding f.eks. i Dialux. Desuden diskuteres UGR-metoden i forhold til de gængse LED-armaturer.

14.50 KAFFE + KAGE + UDSTILLING

TEKNOLOGI OG MENNESKER

KL.15.30 LIFI – BEYOND LIGHTING
Harald Haas, Ph.D. professor, Mobile Communication University of Edinburgh (engelsk)
Harald Hass er en anerkendt forsker, som bl.a. er kendt for sin TED talk: “Wireless Data from Every Light Bulb”. Det synlige lysspektrum er 1000 gange større end hele radiofrekvensspektret på 300 GHz, og denne simple kendsgerning gør det oplagt at bruge det synlige lysområde til trådløs kommunikation. Han var med til at introducere LiFi i 2011 og vil fortælle om de fordele, der er ved LiFi, såsom større sikkerhed. Han vil desuden vise, hvordan LiFi vil gøre det muligt for belysningsindustrien at tilbyde applikationer ud over belysning. Harald Hass vil også give et overblik over de seneste standardiseringsaktiviteter – primært med fokus på de nye aktiviteter i IEEE 802.11 bb (lyskommunikation). Til slut vil han komme ind på de udfordringer, der er i forbindelse med at kommercialisere denne nye teknologi.

KL.16.00 I GRÅZONEN MELLEM LYS, INTERAKTION OG MEDIEARKITEKTUR
Mikkel Toksværd, forretningsudvikler af projektsalg i Norden, Martin Professional
Ny teknologi udfordrer allerede kendte processer og projektforløb, hvilket har åbnet nye veje i samarbejdet mellem byggebranchens aktører. Som leverandør til en række grænsesøgende, dynamiske og interaktive lys- og mediearkitekturprojekter i Norden har Martin Professional erfaret, at det ikke er nok at have den ”rigtige og nyeste” teknologi. Det er mindst lige så vigtigt, at alle involverede har mod på at involvere sig i hele processen og at udveksle viden på tværs af faggrænser. Som leverandør er det desuden vigtigt, at man aldrig sætter produktet over projektets behov. Mikkel Toksværd vil vise en række projekter deriblandt en bro i Auckland NZ, Jyske Bank Boxen version 2 i Herning, Hotel Hilton UK.

KL.16.30 JASON BRUGES STUDIO – PROCESSER OG VÆRKER
Jason Bruges, arkitekt og kunstner, London (engelsk)
Jason Bruges’ arbejde blander arkitektur med interaktionsdesign, og han bruger en højteknologisk blandet mediepalette til at udforske forestillinger, tidsbaserede interventioner og dynamiske, rumlige oplevelser. Jason Bruges er uddannet arkitekt ved Bartlett School of Architecture. Han arbejdede sammen med Foster + Partners og som Senior Interaction Designer hos Imagination, før han i 2002 etablerede sin egen praksis. Han arbejder nu med et talentfuldt team med at udvikle og levere interaktive projekter verden over. Jason Bruges vil præsentere en række af studiets projekter og processer og se på, hvordan studiet skaber øjeblikke, der får mennesker til at forholde sig til deres omgivelser.

KL. 17.00 AFRUNDING

KL. 17.15 VIN + ØL + UDSTILLING

KL. 18.00 LYSETS DAG SLUTTER

 

RET TIL ÆNDRINGER I PROGRAMMET FORBEHOLDES

Share This