Bryggerens prægtige villa stråler igen

Bryggerens prægtige villa stråler igen

Jeg har bygget dette hus, Carl, ikke for at få en prægtig bygning at bo i, men for at gøre noget smukt. Sådan beskrev brygger J. C. Jacobsen sin nye bolig på Valby Bakke for sin nye søn. Nu er den historiske bygning ført tilbage til fordums storhed takket være en omfattende restaurering, der moderniserer, udvikler og respekterer arkitekturen med lyset som vigtig formgiver.

Artiklen er fra LYS 2, 2022

Rettelser til spørgsmål/svar i LYS 1 – 2022

Der har desværre indsneget sig nogle fejl i paragrafangivelserne i ”Spørgsmål/svar” på side 35 i den trykte udgave af LYS 1 – 2022. De rigtige paragraffer er: BR18, §377 – Lys og udsyn. BR18, §382 – Elektrisk belysning og under bemærkninger: §377 i BR18. Du kan...

Branchemodel for GIS-data – Gadelys

Branchemodel for GIS-data – Gadelys Der er lige så mange forskellige måder at dokumentere data på i Danmark, som der er anlægsejere. Ved den øgede kommercialisering af drift på offentlig gadebelysning er der kommet øget fokus på dataudveksling og dermed...

Ecodesign? EPREL? Energimærkning af lyskilder?

Lyskilder – udfasning og energimærkning Kvikstofholdige lyskilder udfases 2023 – 2027Europa-Kommissionen har netop vedtaget 12 ændringer til RoHS-direktivet, som effektivt lukker for produktion og import af lysstofrør i EU inden september 2023. Dette...

Nye krav til belysning ved arbejdspladser

Nye krav til belysning ved arbejdspladser IVE Rådgivning har på foranledning af DCL udarbejdet en vejledning omkring de ændringer, der kommer i den nye revision af DS/EN 12464-1:2021 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs...
DCL – Nu på Facebook

DCL – Nu på Facebook

Nyt årti – nye tiltag! Som annonceret i sidste uge er vi nu klar med vores initiativ på Facebook. Nogle vil måske spørge: Hvorfor dette tiltag? Vi leder hele tiden efter muligheder for at øge værdien af dit medlemskab i DCL. Det er en travl verden; og der er tusindvis...