Lysviden.dk

Lysviden.dk er et tværfagligt internetbaseret undervisningsmateriale, der dækker alle aspekter af lys og belysning.

Målgruppen er studerende og undervisere på videregående og mellemlange uddannelser. Derudover kan alle andre lysinteresserede hente viden fra Lysviden.dk.

Materialet består af artikler, illustrationer, øvelser og links, der frit kan benyttes i undervisningssammenhæng.

Indholdet er struktureret i 9 hovedemner, der indeholder artikler, der så vidt muligt er opbygget så læseren først præsenteres for basisviden og efterfølgende kan læse sig dybere ned i emnet efter behov og interesse. Via links og anbefalinger om relevante afsnit ledes læseren videre på tværs af materialets mange emner.

Lysviden.dk er udarbejdet af Dansk Center for Lys, Arkitektskolen Aarhus og Designskolen Kolding i samarbejde med DTU Byg, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet samt Kunstakademiets Arkitektskole.

Projektet er støttet af Sophus Fonden, Go’ Energi, Velux Danmark A/S og Realdania.

Gå til lysviden.dk

Share This