I lyset af myndighedernes anbefalinger i går aftes udsættes alle DCL’s årsmøder, medlemsmøder og kurser i resten af marts.
Vi er i gang med at finde nye datoer for afholdelse af arrangementerne. De tilmeldte vil blive kontaktet direkte.

Overrækkelsen af Den Danske Lyspris den 1. april udsættes også. Ny dato for prisoverrækkelsen følger.

DCL’s sekretariat holder åbent på telefon 47 17 18 00 eller information@centerforlys.dk, og sekretariatet fortsætter sit sædvanlige arbejde i det omfang, situationen tillader.

Vi informerer løbende på DCL’s hjemmeside www.centerforlys.dk og i vores nyhedsbrev.

Share This