Møder

Dansk Center for Lys holder løbende møder over hele landet. Her kan du opleve lys i praksis, høre seneste nyt om standarder og lovgivning samt netværke med andre lysinteresserede. Møderne arrangeres af DCL’s lokale kredse.

MØDE | 12. november 2019

Oplev en cykeltur på kryds og tværs over havnebassinets cykelbroer i København fra Alfreds Nobels bro i syd til Inderhavnsbroen i nord. Vi sammenligner cykelbroernes belysning og ser på sammenhængen mellem broernes belysning og arkitektur.

Læs mere >

Sted: Topstykket, 2450 SV, lige syd for Alfred Nobels Bro | Arrangør: DCL Østkreds

MØDE | 23. oktober 2019

Den nye Cityring M3 er en 15,5 kilometer lang underjordisk tunnelbane med 17 nye stationer. Hør Anders Nøhr fra Arup fortælle om Cityringens arkitektur og om belysningskonceptet og tag på en guidet tur til 3 stationer.

Læs mere >

Sted: Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, København K | Arrangør: DCL Østkreds