Godt dagslys i boliger kan give et sundere liv og el-besparelser

LYS nr. 2017-04 | Side 26

Artiklen præsenterer en dagslysevaluering i et demonstrationsbyggeri – Maison Air et Lumière – der ligger syd for Paris. Den omfatter vurdering af dagslysforholdene i alle beboelige rum i henhold til Active House-specifikationerne og udkastet til den europæiske dagslysstandard. Dagslysfaktor beregning. Dagslysstandard (FprEN 17037). Active House specifikationer. Forsøgsfamiliens evaluering.