Lovgivning


LYS nr. 2020-01 | Side 28

Funktionsafprøvning af belysningsanlæg har været et krav siden Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen den 1. juli 2017 indførte et krav om dette. Men hvordan virker det egentlig i prak …


LYS nr. 2020-02 | Side 20

Der er lige så mange forskellige måder at dokumentere data på i Danmark, som der er anlægsejere. Ved den øgede kommercialisering af drift på offentlig gadebelysning er der kommet ø …


LYS nr. 2020-01 | Side 32

Ofte tager det et godt stykke tid at udvikle, formulere og publicere en ny håndbog. Men udviklingen inden for LED-teknologi og intelligent styring af vejbelysning går hurtigt, og v …


LYS nr. 2019-03 | Side 34

Ved udgangen af 2020 ventes den nye revision af EN 12464-1 (lys på indendørs arbejdspladser) at gå i trykken. Det betyder, at revisionsarbejdet meget snart skal afsluttes, og det e …


LYS nr. 2019-02 | Side 40

Nye krav om funktionsafprøvning sætter store krav til byggeriets parter. Flere projekter viser, at der kan være store fordele ved at samkøre funktionsafprøvning og commissioning.


LYS nr. 2019-01 | Side 35

Enighed om nyt color fidelity index, Rf, imellem CIE og IES, men det udgør ikke en erstatning for Ra-indekset endnu. Den reviderede TM-30 dokument og beregningsark kan nu frit down …


LYS nr. 2018-04 | Side 32

Angivelser af levetider på LED-armaturer skævvrider konkurrencen i branchen


LYS nr. 2018-02 | Side 24
DCL

Som et resultat af ændringer i sommeren 2017 foreskriver det danske bygningsreglement funktionsafprøvninger af bl.a. belysningsanlæg. Dette kan få afgørende betydning for den fakti …


To nye EU forordninger er trådt i kraft. Den ene omhandler EU’s krav til miljørigtigt design af lyskilder og styreanordninger, og den anden omhandler energimærkning af lyskilder. B …


Standarden har været noget længe undervejs, men nu er den her: DS/EN 12464-1:2021 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser er en realitet.


LYS nr. 2022-03 | Side 16

A real feel-good place thanks to individually coordinated design with an impressive lighting concept and pleasant acoustics. This lighthouse project in Berlin shows that public fac …