SEMINAR/WORKSHOP | 15. oktober 2021

Hurtigt videre-webinar: Belysning, der skaber sunde og effektive læringsmiljøer for elever

Belysning kan være mere end at belyse rum og skabe en visuel opfattelse af indretningen. De seneste resultater om belysningens indflydelse på menneskers ydeevne og sundhed rejser mange spørgsmål om, hvad der kan være de bedste belysningsløsninger for elever i skolen og i hjemmet. På DCL’s hurtigt videre-webinar præsenteres to typer spektralt afstemte LED’er, hvoraf den ene har et cyanforstærket spektrum og den anden et cyanreduceret spektrum. Disse nye lysdioder er blevet testet i forhold til konventionelle hvide lysdioder gennem en række kliniske test, hvilket resulterede i et forbedret koncentrationsniveau i dagtimerne og tidligere DLMO (Dim Light Melatonin Onset) om natten. Resultaterne viser, at belysningsmiljøet i uddannelsessektoren har et betydeligt forbedringspotentiale, hvilket vil gavne de studerende ved at hjælpe dem med at forbedre deres indlæringsevne i skolen og i studieområder og give dem bedre afslapning og søvnkvalitet i hjemmet.

Hør mere på DCL’s hurtigt-videre webinar, hvor Dr. Elio Jin-Ha Kim, der er leder af produktmarketing og applikationsteknik for LED-belysning hos Samsung Electronics, vil præsentere de nye lysdioder og resultaterne af testene.

Om dagens indlægsholder: Dr. Elio Jin-Ha Kim er leder af produktmarketing og applikationsteknik for LED-belysning hos Samsung Electronics. Han har 27 års erfaring inden for halvlederbehandling, fotonik og faststofbelysning. Hans nuværende interesse omfatter LED-arkitekturer med høj effektivitet og spektrum-teknik for interaktioner mellem lys og mennesker og mellem lys og planter.

Webinaret foregår på engelsk.
Det er gratis at deltage i hurtigt videre-webinaret.

Tilmeldingen er lukket.


Lighting that completes healthy and efficient learning environments for students

Lighting can be more than illuminating spaces and creating visual perception of the interior design. Recent findings on the influences of lighting on human performance and health raise many questions as to what could be the best lighting solutions for students at school and at home. At DCL’s webinar two types of spectrally tuned LEDs are presented, one of which has a cyan-augmented spectrum and the other has a cyan-diminished spectrum. These novel LEDs were tested against conventional white LEDs through a set of clinical tests, which resulted in improved concentration level during daytime and earlier DLMO (Dim Light Melatonin Onset) at night. The results indicate that lighting environment in the education sector has a significant potential for improvement, which would benefit the students by assisting them with higher learning ability at school and in study spaces and better relaxation for quality sleep at home.

Speaker of  the day: Dr. Elio Jin-Ha Kim is the head of lighting LED product marketing and application engineering at Samsung Electronics. He has 27 years of experience in semiconductor processing, photonics, and solid-state lighting. His current interest includes high-efficacy LED architectures, and spectrum engineering for light-human and light-plant interactions.

Tid: 15. oktober 2021, kl. 11:00-11:45

Sted: Teams-webinar, link fremsendes dagen før

Sidste frist for tilmelding: 13. oktober 2021

Pris: DCL medlem - Ikke DCL medlem:

kr.

Pris ekskl. moms.

Du skal være medlem af af DCL for at bruge medlemsprisen. DCL-støttemedlemmer opnår yderligere 10-30% rabat - bed om faktura ved betaling.

Tilmeld dig:

Share This