Kurser og seminarer

Dansk Center for Lys tilbyder al slags efteruddannelse inden for lys og belysning, og er den mest erfarne udbyder af lyskurser i Danmark. Vi tilbyder både standardkurser og specialløsninger, som vi tilpasser til dig eller din virksomhed. Og vi arrangerer seminarer og workshops om aktuelle emner. DCL’s kurser og seminarer er ukommercielle og uvildige. Vi har ingen andre formål end at udbrede kendskabet til godt og hensigtsmæssigt lys. Husk at hvis du er personligt medlem af DCL, eller hvis din organisation har et DCL støttemedlemskab, får du rabat.

KURSUS

DIALux Evo grundkursus i udendørsbelysning

DCL’s online-grundkursus i DIALux Evo i udendørsbelysning er for dig, der vil i gang med at arbejde med lysberegning i DIALux Evo, eller som har arbejdet en smule med programmet. Kurset indeholder beregning af belysning på pladser, parkeringspladser, stier m.m. og en introduktion til beregning af vejbelysning. Uddybende program følger snarest.På kurset bliver der vekslet mellem gennemgang af beregningsopgaver og individuel træning i programmet, hvor deltagerne arbejder med opgaver på egen pc.

28. januar 2021, online
LÆS MERE

 

 

 

 

KURSUS

Flimmer, TLM og andre lyseffekter

Den 1. september 2021 træder EU-kommissionens forordning 2019/2020 om fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af lyskilder og separate styreanordninger i kraft. Her introduceres to nye målemetoder for flimmer i belysning: PstLM og SVM (flimmer og stroboskop-effekt). Men hvad betyder disse begreber? Hvordan måler man dem? Og hvordan påvirker flimmer mennesker? I samarbejde med DTU Fotonik og Institut for syn, hørelse og døvblindhed i Aalborg udbyder DCL nu igen kursus om dette.

19. maj 2021, Aalborg
LÆS MERE

 

 

 

 

KURSUS

Sæt kryds i kalenderen:
DIALux Evo onlinekurser

 

 

 

KURSUS

Dit eget specialkursus

DCL sammensætter en halv, en hel eller flere kursusdage efter dit behov. Hvis du kan samle 5-6 kolleger, vil det f.eks. kunne betale sig, at vi holder grundkurset hos dig. Vi kommer med erfarne og kyndige undervisere og gedigent undervisningsmateriale – du sørger for lokaler og forplejning.

Ring til os for mere information og pris på tlf. 47 17 18 00.

 

 

 

 

KURSUS

Blænding – Kun få regner rigtigt

DCL modtager en del spørgsmål om beregning af blænding i forbindelse med indendørs belysning. Mange sidder med udfordringer, når de bliver bedt om at komme med specifikke blændingsberegninger til projekter. DCL har bedt en af Danmarks fremmeste på området – civ.ing. Anne Bay – om på vegne af DCL at afholde et tretimers online-kursus om dette spændende emne! Så meld dig til allerede i dag, og få svar på alle dine spørgsmål om blænding.

 

5. marts 2021, Online
LÆS MERE

 

 

 

 

Share This