KURSUS | 27. januar 2022

Belysningsteknik | Regler, love og standarder

DCL’s kursus Belysningsteknik | Regler, love og standarder henvender sig til dig, der vil dybere ned i lystekniske begreber og dertil gerne vil have fuldt styr på de regler, love og standarder, der arbejdes efter inden for lys og belysning i Danmark.
Kurset retter sig mod dig, der allerede arbejder med belysning eller har gennemgået DCL’s grundkursus i lys og belysning med fokus på LED, og som gerne nu vil oparbejde et større og mere indgående kendskab til belysningsteknik og de gældende love og regler, der arbejdes efter i Danmark og i Europa. Vi dykker væsentlig dybere ned i de forskellige tekniske begreber, og vi kommer i dybden med den seneste revision af DS/EN 12464-1, Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser. DS/EN 12464-1 er det vigtigste lovmæssige regelværk, vi skal arbejde efter i Danmark, når vi laver belysning til arbejdspladser. Vi kigger også på alle andre relevante love og standarder vi skal følge, når det kommer til lys og belysning.

Kurset understøtter ELE*-læringsmålene Lysteknologi og Elektroteknik.
*: European Lighting Expert

Program

  • Hvad er lys – de grundlæggende principper i lys og belysning
  • Værdier og enheder: Luminans, belysningsstyrke, afstandsloven m.m.
  • Lys og farver
  • Optiske egenskaber for materialer
  • Syn og perception
  • Lys og helse: Lysets virkning på os mennesker
  • Blænding
  • DS/EN 12464-1:2021 – Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser og andre relevante love og standarder

Forudsætninger for deltagelse i kurset:
Tidligere deltagelse i DCL’s grundkursus i lys og belysning med fokus på LED, eller tilsvarende kompetencer opnået ved anden uddannelse eller opnået autodidakt, fx ved grundigt at have kigget ind på www.lysviden.dk

Kurset afholdes også i Vejen den 26. januar 2022

Tid: 27. januar 2022, kl. 09:00-16:00

Sted: Solar Danmark A/S - Brøndby, Gammelager 14, 2605 Brøndby

Sidste frist for tilmelding: 20. januar 2022

Pris: DCL medlem - Ikke DCL medlem:

2.200 kr.2.700 kr.

Pris ekskl. moms.

Du skal være medlem af DCL for at bruge medlemsprisen. DCL-støttemedlemmer opnår yderligere 10-30% rabat - bed om faktura ved betaling.

Tilmeld dig:

Share This