Lyskunst – fra byrum til stue

Den hollandske lyskunstner Tamar Frank har i 20 år skabt enkle, skarptskårne og poetiske værker til byrum i forskellig skala til glæde for alle. Nu har hun for frste gang skabt et værk, der kan hænge i stuen til glæde for den enkelte

Lys på letbanen i Aarhus

Designmanualen for Aarhus Letbane understøtter en visuel identitet, som er enkel og stærk. Lyset indgår på lige fod med en lang række andre parametre i et koncept, som skal gøre letbanen til en god oplevelse for alle

At opleve lys: Lys til afslapning

Et specialprojekt på Aalborg Universitet har set nærmere på, hvordan farvet RGB-lys kan få studerende og ældre med demens til at slappe af. Projektet viste, at mens de unge havde en positiv oplevelse af lyset, syntes de ældre, at lyset var for...

Noma 2.0 – en oplevelse for alle sanser

Det nye Noma på Refshaleøen er en helhedsoplevelse, hvor alle sanser kommer i spil. Her må gæsterne både se, smage og røre. I arkitekturen og rummene er designet gennemført og lyset understøtter oplevelsen på flere niveauer

Bedre lys – mere liv

CSU i Slagelse har med en bevilling på 2,1 millioner kroner fra Trygfonden udviklet en metode og et lyslab, som skal hjælpe mennesker med synsvanskeligheder til at finde frem til et bedre lys og dermed øge deres livskvalitet