MØDE | 21. marts 2023

Årsmøde i Midtjyske kreds

Deltag i Midtjyske kreds’ årsmøde og vær med til at sætte dit præg på arbejdet i din lokale kreds.

Årsmødet bliver afholdt online.

Program

  • Valg af ordstyrer of referent
  • Formandens beretning
  • Gennemgang og godkendelse af regnskab
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og ekstra medlem til hovedbestyrelsen. På valg til hovedbestyrelsen: Morten Buss Andersen.
  • Behandling af indkomne forslag
    Forslag, der ønskes behandlet, sendes til kredsens formand Rasmus Gyberg, rg@ampell.dk, senest den 14. marts 2023.

Alle er velkomne. Men kun medlemmer kan deltage i afstemningen.

 

Tid: 21. marts 2023, kl. 19:00-20:00

Sted: Online. Link til Teams fremsendes inden mødet.

Sidste frist for tilmelding: 17. marts 2023

Arrangør: DCL Midtjyske kreds

Share This