Det er årsmødetid i alle DCL’s lokale kredse. .

Årsmødet er din mulighed som medlem for at få indflydelse på aktiviteterne i din lokale kreds. Så mød op og vær med til at præge kredsens aktiviteter i 2019.

Årsmøde i Midtjyske kreds afholdes den 4. marts 2019
Midtjyske kreds holder årsmøde, hvor Anne Bay, DCL, vil orientere om ændringerne i BR18 og de nye bundne funktionsafprøvninger. Mødedeltagerne får også hands on, når vi sammen foretager målinger af belysningen i praksis og diskuterer måleresultaterne.
Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand Claus Hall på mail: clha@lindpro.dk senest den 18. februar 2019.
Du kan læse mere om årsmødet i Midtjyske kreds og tilmelde dig mødet her

Årsmøde i Fynske kreds afholdes den 5. marts 2019
Fynske kreds holder årsmøde i Jyske Bank i Odense, hvor vi skal se og høre om den nye belysning, og hvor Anne Bay, DCL, vil orientere om ændringerne i BR18 og de nye bundne funktionsafprøvninger. Mødedeltagerne får også hands on, når vi sammen foretager målinger af belysningen i praksis og diskuterer måleresultaterne.
Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand Michael Hedam på mail: hedam@sg-as.dk senest den 19. februar 2019.
Du kan læse mere om årsmødet i Fynske kreds og tilmelde dig mødet her

Årsmøde i Sydsjyske kreds afholdes den 6. marts 2019
Har du styr på ændringerne i det nye Bygningsreglement, og hvilken betydning ændringerne har for projektering af belysning? Og ved du, hvordan du skal gribe funktionsafprøvninger an, så de bliver et brugbart redskab?
Hør mere, når Anne Bay, DCL, orienterer om bygningsreglementet og de nye bundne funktionsafprøvninger på Sydjyske kreds’ årsmøde.
Mødedeltagerne får også hands on, når vi sammen foretager målinger i praksis og diskuterer måleresultaterne.
Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: Henrik Stokholm Kærsgaard, hsk@duralys.dksenest den 20. februar 2019.
Du kan læse mere om årsmødet i Sydjyske kreds og tilmelde dig mødet her

Årsmøde i Østkredsen
Information følger snart.

 

Share This