MØDE | 5. marts 2019

Årsmøde i Fynske kreds i Jyske Bank med nyt om funktionsafprøvning og lysmåling i praksis

DCL årsmøde i Fynske Kreds afholdes denne gang i Jyske Bank i Odense. Jyske Bank er i gang med en omfattende renovering af bl.a. belysningen i deres filialer rundt omkring i landet. Vi har i den forbindelse fået mulighed for at se den nyrenoverede filial i Odense. Afdelingsdirektør Lars Gustavsen og eL-ingeniør og teknisk ansvarlig ved Jyske Bank, Peter Schytte, vil fortælle lidt om deres tanker og idéer med renovering af belysningen i deres filialer.
Derefter vil DCL’s direktør Anne Bay holde indlæg omkring funktionsafprøvning af belysningsanlæg i praksis jf. DCL’s nye branchevejledning. Hun vil bl.a. komme ind på kvaliteten af lyset, og hvordan man måler Ra-tal, farvetemperatur, flicker/flimmer m.v.

Program

Kl. 17.00 Velkomst  og årsmøde med flg. dagsorden
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning ved MIchael Hedam
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Claus Mølhede og Claus Rathjen, som begge ønsker genvalg. Der vil desuden være åbent for valg af nye medlemmer til vores kredsbestyrelse.
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand Michael Hedam på mail: hedam@sg-as.dk senest den 19. februar 2019.
Kl. 17.30 Indlæg ved Afdelingsdirektør Lars Gustavsen og EL-Ingeniør Peter Schytte omkring renoveringen af belysningen i Jyske Bank.
Indlæg ved Anne Bay, DCL, om måling og funktionsafprøvning af belysning i praksis, ændringer i det nye Bygningsreglement m.v.
Kl. 19.00 Spisning i Arkaden Street Food (forplejning inkluderet i prisen)
Kl. 20.00 (Ca.) Arrangementet slutter

Tid: 5. marts 2019, kl. 17:00-20:00

Sted: Jyske Bank, Mageløs 8, 5100 Odense C

Sidste frist for tilmelding: 27. februar 2019

Arrangør: DCL Fynske kreds

Share This