MØDE | 6. marts 2019

Årsmøde i Sydjyske kreds – BR18, funktionsafprøvninger og håndholdte lysmålinger

Har du styr på ændringerne i det nye Bygningsreglement, og hvilken betydning ændringerne har for projektering af belysning? Og ved du, hvordan du skal gribe funktionsafprøvninger an, så de bliver et brugbart redskab?
Hør mere, når Anne Bay, civ.ing. og direktør i DCL, orienterer om bygningsreglementet og de nye bundne funktionsafprøvninger med udgangspunkt i DCL’s branchevejledning på Sydjyske kreds’ årsmøde.
Mødedeltagerne får også hands on, når vi sammen foretager målinger og afprøvning af dynamisk lysstyring (kelvin change) på forskellige produkter, gennemgår og diskuterer måleresultaterne.

Program

Kl. 17.00 Årsmøde med flg. dagsorden
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: Henrik Stokholm Kærsgaard, hsk@duralys.dk senest den 20. februar 2019.
Kl. 17.30 Det nye bygningsreglement, funktionsafprøvning og lysmåling
Kl. 19.30 (Ca.) Arrangementet slutter

Undervejs får vi lidt lækkert at spise og en øl/vand.

 

Tid: 6. marts 2019, kl. 17:00-19:30

Sted: Duralys, Gejlhavegård 5, 6000 Kolding

Sidste frist for tilmelding: 1. marts 2019, kl. 12.00.

Arrangør: DCL Sydjyske kreds

Share This