MØDE | 4. marts 2019

Årsmøde i Midtjyske kreds – BR18, funktionsafprøvninger og håndholdte lysmålinger

Har du styr på ændringerne i det nye Bygningsreglement, og hvilken betydning ændringerne har for projektering af belysning? Og ved du, hvordan du skal gribe funktionsafprøvninger an, så de bliver et brugbart redskab?
Hør mere, når Anne Bay, civ.ing. og direktør i DCL, orienterer om bygningsreglementet og de nye bundne funktionsafprøvninger med udgangspunkt i DCL’s branchevejledning på Midtjyske kreds’ årsmøde. Mødedeltagerne får også hands on, når vi sammen foretager målinger af i praksis.

Program

Kl. 17.00 Det nye bygningsreglement, funktionsafprøvning og lysmåling
ved Anne Bay, DCL
Kl. 18.30 Årsmøde med flg. dagsorden
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: Claus Hall på mail: clha@lindpro.dk senest den 18. februar 2019.
Kl. 19.00 Arrangementet slutter

Undervejs serveres en sandwich og en vand.

 

Tid: 4. marts 2019, kl. 17:00-19:00

Sted: Louis Poulsen, Dokk 16, Balticagade 14 B, 8000 Aarhus

Sidste frist for tilmelding: 28. februar 2019

Arrangør: DCL Midtjyske kreds

Share This