EKSAMEN | 8. november 2023

Eksamen i European Lighting Expert – Outdoor

Outdoor: den 8. november 2023
Indoor: den 9. november 2023

Du vil naturligvis modtage en bekræftelse på din tilmelding umiddelbart efter, du har tilmeldt dig. Men endelig bekræftelse og annoncering af eksaminatorer vil ske den 18. august 2023.

Afvikling af eksamen

Eksamen består af to dele:

  • Første del er en opgaven, der skal løses egenhændigt. Kandidater vil blive stillet en skriftlig opgave, der vil blive fremsendt den 1. september 2023. Denne skal indsendes/afleveres senest den 9. oktober 2023.
    Du skal regne med, at det vil tage cirka 40 timer at løse opgaven.
  • Anden del er en mundtlig eksamen, der varer to timer. Først præsenterer du din opgave for eksamenspanelet, som om panelet repræsenterer en kunde, som du skal ’sælge’ projektet til. Du vil derefter blive stillet spørgsmål til opgaven, og til sidst kan du blive stillet spørgsmål, der knytter sig til de uddannelsesmål, der ligger i ELE.
    Der vil være to eksaminatorer samt en tilsynsførende fra DCL til stede under eksamen.

Eksamen afsluttes med en tilbagemelding fra eksaminatorerne og en besked om, hvorvidt eksamen er bestået.

Mere information

Du kan finde meget mere information om ELE og diverse regler vedr. eksamensafvikling m.m. her
Du er naturligvis også altid meget velkommen til at kontakte DCL på information@centerforlys.dk eller på telefon 47 17 18 00.

Prisen inkluderer eksamen og det første års gebyr for ELE-certifikatet, værdi 750 kr.

Tilmeldingen er lukket.

Tid: 8. november 2023

Sted: Den mundtlige eksamen afholdes enten virtuelt eller fysisk. Hvis fysisk, oplyses adressen senest tre uger før afholdelse.

Sidste frist for tilmelding: 17. august 2023

Pris: DCL medlem - Ikke DCL medlem:

9.020 kr.10.375 kr.

Pris ekskl. moms.

Du skal være medlem af DCL for at bruge medlemsprisen. DCL-støttemedlemmer opnår yderligere 10-30% rabat - bed om faktura ved betaling.

Tilmeld dig:

Share This