Nye krav til belysning ved arbejdspladser

IVE Rådgivning har på foranledning af DCL udarbejdet en vejledning omkring de ændringer, der kommer i den nye revision af DS/EN 12464-1:2021 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser – Del 1: Indendørs arbejdspladser. Vejledningen kan erhverves i DS’ webshop. Selve den nye revision af standarden ventes at udkomme på engelsk i starten af andet halvår 2021 og senere på året på dansk.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9. september, hvor Dansk Standard i samarbejde med Dansk Center for Lys, IVE Rådgivning og Bolig- og Planstyrelsen vil give et indblik i den nye standard og koblingen til lovgivningen, BR18.
Læs mere om den nye revision

Share This