Branchevejledninger

DCL har udarbejdet to branchevejledninger, som supplerer de tekniske standarder og Bygningsreglementet. DCL har desuden udarbejdet et beregningsværktøj til beregning af vedligeholdelsesfaktor. Branchevejledningerne og beregningsværktøjet er gratis og kan downloades herunder. 

Kunstlysdesign til indendørs arbejdspladser
Branchevejledningen tjener til at give et fælles grundlag for lysplanlægning for hele lysbranchen, og skal som dialogværktøj mellem kunde og lysplanlægger skabe en fælles forståelse for ansvarsfordeling og kvalitet.
Download branchevejledning her

Funktionsafprøvninger af belysningsanlæg indendørs
Funktionsafprøvningen skal påvise om belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til bla. belysningsstyrke. DCL’s vejledning indeholder DCL’s kommentarer og anbefalinger.
Download branchevejledning her 

Beregning af vedligeholdelsesfaktor
Der skal også være nok lys på den sidste dag af lysanlæggets levetid. Den såkaldte vedligeholdelsesfaktor specificerer den rette overdimensionering af anlægget. Faktoren kan med fordel beregnes ved hjælp af DCL’s beregningsværktøj, som bygger på internationale standarder. Beregnere til indendørs og udendørs lysanlæg kan gratis hentes fra Dropbox her
Det er lovbestemt, at vedligeholdelsesfaktoren skal beregnes for lys på indendørs arbejdspladser, men er under alle omstændigheder en god idé.

Share This