Branchevejledninger

DCL har udarbejdet to branchevejledninger, som supplerer de tekniske standarder og Bygningsreglementet. DCL har desuden udarbejdet et beregningsværktøj til beregning af vedligeholdelsesfaktor. Branchevejledningerne og beregningsværktøjet er gratis og kan downloades herunder.

Belysningsarmaturers levetid
I denne vejledning forklares hvordan levetidsangivelser, der typisk oplyses på belysningsarmaturer, fremkommer – og dette selvfølgelig med henvisninger til de relevante standarder. Vejledningen indholder også DCL’s bud på, hvad man mindst bør kunne forvente bliver oplyst fra kompetente og seriøse armaturleverandører, når det kommer til levetidsangivelser.
Bestil branchevejledningen som pdf her 

Kunstlysdesign til indendørs arbejdspladser
Branchevejledningen tjener til at give et fælles grundlag for lysplanlægning for hele lysbranchen, og skal som dialogværktøj mellem kunde og lysplanlægger skabe en fælles forståelse for ansvarsfordeling og kvalitet.
Download branchevejledning her

Funktionsafprøvninger af belysningsanlæg indendørs
Funktionsafprøvningen skal påvise om belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til bla. belysningsstyrke. DCL’s vejledning indeholder DCL’s kommentarer og anbefalinger.
Download branchevejledning her

Beregning af vedligeholdelsesfaktor
Der skal også være nok lys på den sidste dag af lysanlæggets levetid. Den såkaldte vedligeholdelsesfaktor specificerer den rette overdimensionering af anlægget. Faktoren kan med fordel beregnes ved hjælp af DCL’s beregningsværktøj, som bygger på internationale standarder. Beregnere til indendørs og udendørs lysanlæg kan gratis hentes fra Dropbox her
Det er lovbestemt, at vedligeholdelsesfaktoren skal beregnes for lys på indendørs arbejdspladser, men er under alle omstændigheder en god idé.

Flugtvejs- og panikbelysning BR18 – en læsevejledning
Det er utroligt svært at finde rundt i reglerne for flugtsvejs- og panikbelysning. DCL har derfor udarbejdet en læsevejledning til at finde specifik og nødvendig information i reglerne for Flugtvejs- og panikbelysning i BR18 (Bygningsreglementet).
Bestil branchevejledningen som pdf her 

Information fra Energistyrelsen om ECO Design og EPREL
Energistyrelsen afholdt den 4. maj et webinar om ECO Design og EPREL. De har nu delt materialer fra dagen samt hjælpematerialer fra SIK, så du får en utrolig god og kompetent tilgang til information.
I samarbejde med FABA har vi fået adgang til materialer fra dagen samt hjælpematerialer fra SIK, så du får en utrolig god og kompetent tilgang til information.
Download materiale her

Sammenstilling af europæiske og danske vejklasser i forhold til vejreglerne oktober 2020
DCL har af Jakob Zeihlund/Focus Lighting fået mulighed for at stille denne oversigt til rådighed for DCLs medlemmer. Oversigten har alene til formål at informere.
Download sammenstillingen her

Share This