Branchevejledninger

Her finder du en oversigt over branchevejledninger og andet materiale, som enten kan downloades direkte eller bestilles.

Belysningsarmaturers levetid
I denne vejledning forklares hvordan levetidsangivelser, der typisk oplyses på belysningsarmaturer, fremkommer – og dette selvfølgelig med henvisninger til de relevante standarder. Vejledningen indholder også DCL’s bud på, hvad man mindst bør kunne forvente bliver oplyst fra kompetente og seriøse armaturleverandører, når det kommer til levetidsangivelser.
Bestil branchevejledningen som pdf her 

Branchemodel for GIS-data – Gadelys
Der er lige så mange forskellige måder at dokumentere data på i Danmark, som der er anlægsejere. Ved den øgede kommercialisering af drift på offentlig gadebelysning er der kommet øget fokus på dataudveksling og dermed datakvalitet. Branchemodel for GIS-data danner fundamentet for, at anlægsdata kan registreres ensartet for alle anlægsejere, så data nemmere kan flyttes fra én vedligeholdelsesentreprenør til en anden. Datamodellen er gratis og er udviklet i fællesskab af række kommuner, entreprenører, rådgivende ingeniører m.fl.
Bestil branchemodellen som Excel-fil her

Kunstlysdesign til indendørs arbejdspladser
Branchevejledningen Kunstlysdesign til indendørs arbejdspladser er nu blevet opdateret; en opdatering, der er nødvendiggjort af, at der er publiceret en ny revision af DS/EN 124964-1. Den opdaterede version er suppleret med diverse eksempler og yderligere forklaringer, som forhåbentlig gør den endnu mere anvendelig end forgængeren.
Download branchevejledningen her

Funktionsafprøvninger af belysningsanlæg indendørs
Funktionsafprøvningen skal påvise om belysningsanlægget overholder bygningsreglementets krav til bla. belysningsstyrke. DCL’s vejledning indeholder DCL’s kommentarer og anbefalinger.
Download branchevejledning her

Flugtvejs- og panikbelysning BR18 – en læsevejledning
Det er utroligt svært at finde rundt i reglerne for flugtsvejs- og panikbelysning. DCL har derfor udarbejdet en læsevejledning til at finde specifik og nødvendig information i reglerne for Flugtvejs- og panikbelysning i BR18 (Bygningsreglementet).
Bestil branchevejledningen som pdf her 

Lyskilder: Udfasning og energimærkning
Maj 2022:
Europa-Kommissionen har vedtaget ændringer til RoHS-direktivet, som effektivt lukker for produktion og import af lysstofrør i EU inden september 2023. Dette sker på et tidspunkt, hvor en del af disse lyskilder alligevel ville være blevet udfaset i henhold til miljøvenligt design under Ecodesign-direktivet, dog noget senere. DCL og FABA afholdt den 19. maj 2022 et webinar, hvor Kenneth Munck, Light Bureau, gav en opdatering på seneste status vedr. udfasning af lyskilder.
Tidligere: Energistyrelsen afholdt den 4. maj 2021 et webinar om ECO Design og EPREL. I samarbejde med FABA har vi fået adgang til materialer fra dagen samt hjælpematerialer fra SIK, så du får en utrolig god og kompetent tilgang til information.
Download materiale og se webinar her

Ny opdatering af håndbog for vejbelysning – november 2020
LED-teknologien har overtaget vejbelysningsmarkedet, og det giver bl.a. større og mere komplekse styringsmuligheder.
Download håndbogen her

Sammenstilling af europæiske og danske vejklasser i forhold til vejreglerne oktober 2020
DCL har af Jakob Zeihlund/Focus Lighting fået mulighed for at stille denne oversigt til rådighed for DCLs medlemmer. Oversigten har alene til formål at informere.
Download sammenstillingen her

Share This