MØDE | 12. november 2019

Cykelbroernes lys

Tag med på en cykeltur på kryds og tværs over havnebassinets cykelbroer i København fra Alfreds Nobels bro i syd til Inderhavnsbroen i nord. Vi sammenligner cykelbroernes belysning og ser på sammenhængen mellem broernes belysning og arkitektur.

Cykel- og gangbroer giver ikke kun kortere og sikrere forbindelser mellem havnens kvarterer, men giver også gående og cyklister en mulighed for at opleve andre udsigter til havnekvartererne og nye perspektiver op gennem havnebassinet. Vi tager en oplevelsestur på cykel gennem havnen og hen over 9 af cykelbroerne. Alt efter behov gør vi korte holdt og snakker om vores iagttagelser af broernes belysning. Et af Østkredsens bestyrelsesmedlemmer guider os gennem den ca. 6 km lange rute.

Program

Kl. 17.00
Vi mødes ved Topstykket, 2450 SV, lige syd for Alfred Nobels Bro
Kl. 18.30

Arrangementet slutter.

Foto: Cirkelbroen. Fotoets opretshaver: Dansk Arkitektur Center.

Tid: 12. november 2019, kl. 17:00-18:30

Sted: Topstykket, 2450 SV, lige syd for Alfred Nobels Bro

Sidste frist for tilmelding: 7. november 2019

Arrangør: DCL Østkreds

Share This