MØDE | 5. november 2019

Lynmøde: Det nye Rigshospital – Nordfløjen

Oplev Nordfløjens spændende rumligheder og fine belysningsforhold, før bygningen tages i brug, når DCL besøger Rigshospitalets nye behandlingsbygning.

Nordfløjen bliver en behandlingsbygning med over 200 senge og knap 30 intensivsenge, 33 moderne operationsstuer, et intensivafsnit, ambulatorier, billeddiagnostisk funktion samt gode rammer til forskning.
Gode dagslysforhold, fleksibilitet, logistik var afgørende designparametre for Nordfløjen, der er bygget som et zig-zag med én hovedfærdselsåre og lokale “gader” i de kliniske områder. Det gør det muligt at bevæge sig hurtigt fra A til B uden forstyrrende gennemgang i områder med patienter. I de lokale “gader” kommer der blandt andet enestuer til indlagte patienter og deres pårørende. Enestuerne tilgodeser den enkelte patients behov for diskretion, privatliv og ro.

Rummene skal virke helende for patienterne. Nordfløjen er bygget, så dagslyset trænger ind alle steder og gør rummene lyse og åbne. Rummene er også fleksible. Det betyder, at man kan ændre på et rum uden store omkostninger. Man kan f.eks. ændre en sengestue til et ambulant rum, hvis antallet af ambulante besøg stiger, og der dermed bliver brug for flere rum og færre sengestuer.
Se mere om projektet her

Program

Kl. 16.30 Velkomst
Kl. 16.40 Gennemgang ved projektingeniør Anders Fredsø, Sweco
Kl. 16.50 Gennemgang ved arkitekt Merete Madsen
Kl. 17.00 Rundgang i bygningen
Kl. 18.00 Mødet slutter

Antallet af deltagere er begrænset til 15, så pladserne fordeles efter “først-til-mølle”.

Der er ingen forplejning på mødet.

Foto: Søren Aagaard. Byggepladsfoto af gangareal i Nordfløjen

OBS: Der er ikke flere ledige pladser. Vil du på venteliste, så skriv en mail til information@centerforlys.dk. Vi kontakter dig, hvis der bliver en ledig plads.

Tid: 5. november 2019, kl. 16:30-18:00

Sted: Udenfor Rigshospitalets hovedindgang, Blegdamsvej 9, 2100 København

Sidste frist for tilmelding: Begrænset antal pladser, så det er "først-til-mølle"

Arrangør: DCL Østkreds

Share This