Kunsten i Aalborg. Fotograf: Lisette Hedegaard

MØDE | 19. juni 2018

Kunsten i Aalborg – Et museum af lys

DCL Nordjyske Kreds byder velkommen til en tur i Alvar Aaltos eneste bygning i Danmark, Kunsten. Museet er bl.a. berømt for sit daglyslysindfald. Alvar Aalto, der regnes for en af pionererne inden for den nordiske arkitektur, var meget opmærksom på dagslyset og den måde, det reflekteres ned på værkerne gennem vinduer og ovenlyskonstruktioner. De fleste udstillingssale på museet er så vidt muligt oplyst af et naturligt, indirekte lys, så de direkte uv-stråler ikke skader kunstværkerne. Dagslyset suppleres af kunstige lyskilder.

Grib muligheden for en eftermiddag, hvor fokus er på arkitektur og lys

Kunsten i Aalborg, der i 2015 var igennem en større renovering og udvidelse, genåbnede i starten af 2016. Det er Erik Møller Arkitekter i partnerskab med arkitektfirmaet Transform, det rådgivende ingeniørfirma Søren Jensen og GHB Landskabsarkitekter, der står bag renoveringen. Ved renoveringen var der fokus på at få opdateret museet til nutidens krav, herunder også de mere strikse krav til lys, og skabe mulighed for at udstille i rum uden dagslys.

Ved arrangementet vil museumsdirektør Gitte Ørskou fortælle om museet, og hvordan arbejdet med kunstlys er med til at skabe muligheder for arbejdet med at formidle kunst, samt hvilke udfordringer dagslyset kan give. Hun vil komme ind på hvilke overvejelser de på museet gjorde sig i forhold til renoveringen af en så markant arkitektonisk bygning for at få den til at leve op til de standarder, der kræves af museer i dag.

OBS: NY DATO: 19. JUNI

Program

Kl. 15.15: Mødes vi på Kunsten
Kl. 15.20: Kort oplæg om lys og arkitektur v. Mads Dines Petersen
Kl. 15.30: Rundvisning v. Gitte Ørskou
Kl. 16.30 Mulighed for mad i Cafeen. Drikkevarer for egen regning
Efterfølgende kan man gå rundt på egen hånd

Ved tilmelding kan du vælge, at tilmelde dig med eller uden spisning.

Medlemmer af Akademisk Arkitektforening deltager til samme medlemspris som DCL-medlemmer.

Arrangementet gennemføres ved minimum 12 deltagere. Antallet af pladser er begrænset til 25.

Læs mere om museet på www.kunsten.dk

Foto: Lisette Hedegaard.

Tid: 19. juni 2018, kl. 15:15-16:30

Sted: Kunsten, Kong Christians Allé 50, 9000 Aalborg

Sidste frist for tilmelding: 5. juni 2018

Arrangør: DCL Nordjyske kreds

Share This