MØDE | 13. oktober 2021

Branchemøde om DS/EN 12464-1 og DCL-vejledning “Kunstlysdesign til indendørs arbejdspladser”

Den nye revision af DS/EN 21464-1:2021 Lys og belysning – Belysning ved arbejdspladser er nu tilgængelig. Fra d. 31/12 2021 kan den eksisterende DS/EN 12464-1:2011 m. nationalt appendiks ikke længere anvendes. Flere har henvendt sig med ønsket om, at DCL indkalder til branchemøde for at afklare, om det er hensigtsmæssigt, at standarden er indskrevet som lov i bygningsreglementet, eller om den med fordel kan indskrives som en vejledning i bygningsreglementet.

Vi skal også diskutere DCL’s vejledning Kunstlysdesign til indendørs arbejdspladser. Denne har været tilgængelig siden 2017 og været flittigt anvendt, efter hvad man oplyser os. Men overgangen til DS/EN 12464-1:2021 gør, at tiden er kommet til at give denne vejledning et gennemsyn. Her tænker vi ikke mindst i forhold til at få afklaret, om tilgangen til fastlæggelse af armaturtilsmudsningen i forbindelse med fastlæggelse af vedligeholdelsesfaktoren i DCL’s vejledning skal fastholdes, eller om der skal justeres på denne i henhold til CIE 97:2005 hhv. DS/ISO/CIE TS 22012:2019.

På mødet vil der være repræsentanter til stede fra Bolig- og planstyrelsen (BR) samt S-061 (DS-udvalg, der har arbejdet med DS/EN 12464-1:2021). Efter de to emner vil der for interesserede være mulighed for en rundvisning for at se de faciliteter/lyslab, som er til rådighed på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering.

Program

  • Akademiet og lysundervisningen på Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering
  • DS/EN 12464-1
  • DCL-vejledning Kunstlysdesign til indendørs arbejdspladser
  • Afslutning – rundvisning for interesserede

Der vil blive serveret kaffe, te og sodavand.

Tilmeldingen er lukket.

Tid: 13. oktober 2021, kl. 15:00-17:30

Sted: Auditorium 5, bygning 53 indgang J, Det Kongelige Akademi - Arkitektur, Design, Konservering, Philip de Langes Allé 10, 1435 København K

Sidste frist for tilmelding: 10. oktober 2021

Arrangør: Dansk Center for Lys

Share This