MØDE | 10. april 2018

Årsmøde i Sydjyske kreds

Deltag i Sydjyske kreds’ årsmøde og vær med til at præge aktiviteterne i din lokale kreds.

Dagsorden for årsmødet

– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt

Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: peter.soe.mikkelsen@sg-as.dk senest den 27. marts.

Det er gratis for DCL-medlemmer at deltage. Prisen for ikke-medlemmer er kr. 150.

Tid: 10. april 2018, kl. 17:30-19:00

Sted: Louis Poulsen Lighting, Industrivej Vest 41, 6600 Vejen, mødelokale ved hovedindgang

Sidste frist for tilmelding: 6. april 2018

Arrangør: DCL Sydjyske kreds

Share This