MØDE | 01. marts 2018

Årsmøde i Østkredsen med rundtur på Copenhagen Light Festival

Copenhagen Light Festival sætter sit præg på København i denne måned. Grib muligheden for at opleve lysfestivalen fra vandsiden, når Østkredsen inviterer på rundtur i opvarmet kanalbåd, hvor en kyndig guide vil fortælle om lysinstallationerne.
Arrangementet begynder med kredsens årsmøde, herefter vil medlem af kuratorudvalget Christina Augustesen fortælle om Copenhagen Light Festival, vi får lidt at spise og slutter med kanalbådsturen.

Program

Kl. 17.00 Årsmøde med følgende dagsorden:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen (På valg er: Gunver Hansen, Niels Erik Knudsen, Carsten Løvgren og Mia Høyland McMahon)
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: nikn01@frederiksberg.dk senest den 15. februar.
Kl. 17.30 Om Copenhagen Light Festival ved medlem af kuratorudvalget Christina Augustesen fra Sweco
Kl. 18.15 Spisning
Kl. 18.45 Afgang til Canal Tours, Stromma, Ved Stranden, Kbh
Kl. 19.45 Arrangementet slutter

Læs mere om Copenhagen Light Festival

Tid: 01. marts 2018, kl. 17:00-19:45

Sted: Louis Poulsen, Gl. Strand 28, København

Sidste frist for tilmelding: 27. februar 2018

Arrangør: DCL Østkreds

Share This