MØDE | 28. februar 2018

Årsmøde i Nordjyske kreds

Program

Kl. 15.30 Årsmøde med følgende dagsorden:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag.
– Bestyrelsen har fremsat følgende forslag til behandling:
Da vi i bestyrelsen igennem de sidste år har følt en vigende interesse fra medlemmerne og andre ”lysfolk” til driften af DCL Nordjyske. Indstilles det, at DCL Nordjyske Kreds nedlægges, der vil fremover henvises til Midtjyske kreds for interesserede.
– Eventuelt

Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand på mail: st@retailreflexions.com senest den 14. februar.

Tid: 28. februar 2018, kl. 15:30-16:30

Sted: Retail Reflexions, Sofiendalsvej 66, 9200 Aalborg SV

Sidste frist for tilmelding: 26. februar 2018

Arrangør: DCL Nordjyske kreds

Share This