MØDE | 13. marts 2018

Årsmøde i Midtjyske kreds med nyt om flimmer

Flimrende lyskilder er ikke et overstået kapitel, men er tilbage for fuld kraft inden for LED-belysning. Særlig galt kan det blive, når lyset dæmpes.
Hvilke gener kan flimmer give, og hvordan skaffer man sig et ”flimmerfrit” lys? Hvad siger de nyeste standarder? Disse emner og meget mere vil Anne Bay tale om ved Midtjyske kreds’ årsmøde, ligesom der bliver lejlighed til at diskutere praktiske eksempler. Tag gerne dine egne spørgsmål med!
Vi slutter af med årsmøde og en sandwich.

Program

Kl. 15.30
Velkomst
Nyt om flimmer ved Anne Bay, direktør, DCL og mulighed for spørgsmål
Kl. 17.30
Årsmøde med følgende dagsorden:
– Valg af ordstyrer
– Beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsbestyrelsesmedlem: Claus Hall clha@lindpro.dk senest den 27. februar.
Kl. 18.00 (Cirka)
Arrangementet slutter

Det er gratis for DCL-medlemmer at deltage. Prisen for ikke-medlemmer er kr. 150.

Tid: 13. marts 2018, kl. 15:30-18:00

Sted: Lindpro a/s, Runetoften 16, 8210 Aarhus V

Sidste frist for tilmelding: 8. marts 2018

Arrangør: DCL Midtjyske kreds

Share This