Årsmøde i DCL

MØDE | 20. marts 2024

Årsmøde i Sydjyske kreds

Deltag i Sydjyske kreds’ årsmøde, vær med til at præge aktiviteterne i din lokale kreds og mød andre i netværket.

Som meldt med ud på e-mail i december til medlemmer i Sydjyske kreds, har kredsbestyrelsen i fynsk kreds foreslået, at kredsen slås sammen med sydjyske kreds for at skabe mere aktivitet og synenergi. En evt. sammenlægning har været drøftet på DCL’s hovedbestyrelsesmøde den 20. november 2023, hvor det blev besluttet, at fynske og sydjyske kreds skulle undersøge muligheden for en sammenlægning. Forslag og afstemning er derfor med som punkt på dagsorden for årsmødet.

Program

Kl. 16.30 – 18.30 Årsmøde med følgende dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Formandens beretning
  • Gennemgang og godkendelse af regnskab
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen og valg af kredsens ekstra medlem i hovedbestyrelsen
  • Orientering om planerne for sammenlægning af fynske kreds og sydjyske kreds til én samlet kreds Syddanmark
  • Afstemning om herover nævnte forslag
  • Behandling af indkomne forslag
    Forslag, der ønskes behandlet, sendes til kredsens formand Henrik Stokholm Kærsgaard, hsk@duralys.dk senest den 6. marts 2024

Tilmelding er lukket. Kontakt os på information@centeforlys.dk

Tid: 20. marts 2024, kl. 16:30-18:30

Sted: Duralys A/S, Gejlhavegård 5, 6000 Kolding

Sidste frist for tilmelding: 15. marts 2024

Arrangør: DCL Sydjyske kreds

Share This