MØDE | 11. marts 2021

Årsmøde i Østkredsen online

Deltag i Østkredsens årsmøde og hør om planerne for fremtidens DCL og den nye organisation. Som tidligere meldt ud, vil DCL’s hovedbestyrelse fremover bestå af kredsformændene fra de fem kredse, et medlem fra hver kreds og et medlem fra Ungt Lys’ bestyrelse. Kredsformændene og Ungt Lys var tidligere også repræsenteret i hovedbestyrelsen, så det nye er, at der skal vælges endnu et medlem til hovedbestyrelsen i hver kreds udover kredsformanden. Dette vil skulle ske på årsmøderne i kredsene.

I år bliver Østkredsens årsmøde afholdt online. Kun medlemmer af DCL’s østkreds kan deltage.

Program

Kl, 16.30 – 17.00 Orientering om det ”nye” DCL ved formand Niels Knudsen og direktør Per Reinholdt
Kl. 17.00 – 18.00 Årsmøde med følgende dagsorden:

 • Valg af ordstyrer of referent
 • Formandens beretning
 • Gennemgang og godkendelse af regnskab
 • Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
  Jens Nelleberg, modtager genvalg.
  Anni Høy, modtager genvalg.
  Jan Jull Nielsen, modtager genvalg.
  Lars B. Hansen, modtager genvalg.
  Henning Solfeldt, træder ud af bestyrelsen.
  Valg af medlem til hovedbestyrelsen. Østkredsens bestyrelse indstiller Hans-Erik Wolff, der tidligere har siddet i hovedbestyrelsen og kender DCL indgående, lige som han har en  meget stor berøringsflade fra sin dagligdag som tidligere direktør i Louis Poulsen og div. bestyrelsesposter.
  Ønsker du at stille op til hovedbestyrelsen eller kredsbestyrelsen, kan du henvende dig til formand Niels Knudsen, nikn01@frederiksberg.dk, tlf. 28984218 senest 8. marts.
 • Behandling af indkomne forslag
  Forslag, der ønskes behandlet, sendes til kredsens formand Niels Knudsen, nikn01@frederiksberg.dk inden den 8. marts.

Du modtager et link til deltagelse i årsmødet i Teams inden mødet.

Ønsker du at stemme på en kandidat – det være sig til kredsbestyrelsen eller til hovedbestyrelsen – men er forhindret i at være med den 11. marts til årsmødet, så skal stemmer sendes til information@centerforlys.dk senest onsdag den 10. marts kl. 15.00. DCL’s sekretariat vil tirsdag den 9. marts udsende kandidatlister.

Tid: 11. marts 2021, kl. 16:30-18:00

Sted: Online

Sidste frist for tilmelding: 8. marts 2021

Arrangør: DCL Østkreds

Share This