MØDE | 3. april 2019

Årsmøde i Østkredsen og K.B. Hallen

I 2011 nedbrændte en af Danmarks helt store kulturinstitutioner, K.B. Hallen. Hallen havde siden 1938 været kulturgenerator for store events i København, såsom koncerter, sportsbegivenheder og messer. Den 5. december 2018 blev den nye K.B. Hallen indviet og taget i brug som en arkitektonisk genfortolkning, der bygger videre på den historiske arv. I det nye design trækker Christensen & Co. Arkitekter tråde fra den oprindelige bygnings arkitektoniske DNA og fører dem videre i et nutidigt design, der giver genklang i københavnernes hukommelse. Hallens arkitektur med den ikoniske bue bygger samtidig bro mellem fortid og fremtid og fortæller videre på K.B. Hallens historie i en moderne version.
Kom og oplev den nye KB Hallen og hør både arkitekten Thomas Nørgaard og lysdesigner Jesper Kongshaug fortælle om arkitekturen, lyssætningen og tankerne bag og se resultatet, når vi får en rundvisning. Vi slutter med årsmøde i Østkredsen, spisning og networking.

Program

Kl. 16.20 Ankomst. Vi mødes ved indgangen til hallen i højre side ved tennisbanerne (VIP indgang).
Kl. 16.30 Velkomst og herefter:
– Om KB / KB hallen ved direktør Kasper Busch Lund, KB Hallen
– Om projektet og arkitekturen ved partner og arkitekt Thomas Nørgaard, Christensen & Co
– Om lyset ved lysdesigner, Jesper Kongshaug, Scenograferne
– Rundvisning
– Årsmøde og spisning
Kl. 20.00 Arrangementet slutter

Dagsorden for årsmødet:
– Valg af ordstyrer
– Formandens beretning
– Gennemgang og godkendelse af regnskab
– Valg af medlemmer til bestyrelsen (På valg er Freddy Degn, Søren Vedel Hellgreen Laursen og Ralf Ritter)
– Behandling af indkomne forslag
– Eventuelt
Forslag, der af et eller flere af kredsens medlemmer ønskes behandlet på årsmødet, skal indsendes skriftligt til kredsens formand Niels Knudsen på e-mail: nikn01@frederiksberg.dk senest den 20. marts 2019.

Prisen inkl. indlæg, rundvisning og spisning.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Foto: Niels Nygaard.

Tid: 3. april 2019, kl. 16:20-20:00

Sted: K. B. Hallen, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg

Sidste frist for tilmelding: 28. marts 2019

Arrangør: DCL Østkreds

Share This